Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jeskyně otevřené 15.01.2020

Bozkovské dolomitové jeskyně 9:00 - 15:00
Informace
Zbrašovské aragonitové jeskyně zavřeno
Informace
Javoříčské jeskyně vstup v
10:00 a 13:00
Informace
Mladečské jeskyně vstup v
10:00 a 13:00
Informace
Jeskyně Na Pomezí po dohodě
středa 10:00, 12:00, 14:00
Informace
Jeskyně Na Špičáku po dohodě
Informace
Punkevní jeskyně 8:40 - 14:00
Informace
Sloupsko-šošůvské jeskyně po dohodě
10:00, 12:00, 13:00 s baterkou
Informace
Jeskyně Výpustek vstup v
10:00, 12:00, 14:00
Informace