Do jeskyní je nově možné zakoupit také ON-LINE eVstupenky! více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jeskyně otevřené 11.02.2019

Bozkovské dolomitové jeskyně 9:00 - 15:00
Informace
Zbrašovské aragonitové jeskyně vstup v
10:00, 14:00
Informace
Javoříčské jeskyně vstup v
10:00 a 13:00
Informace
Mladečské jeskyně vstup v
10:00 a 13:00
Informace
Jeskyně Na Pomezí po dohodě
Informace
Jeskyně Na Špičáku po dohodě
Informace