Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jeskyně otevřené 07.12.2017

Bozkovské dolomitové jeskyně 9:00 - 15:00 Informace a rezervace
Zbrašovské aragonitové jeskyně po dohodě nad 10 osob
Vstup možný jen po předchozím ohlášení, dle provozních možností a pro skupiny nad 10 osob.
Informace a rezervace
Punkevní jeskyně 8:40 - 14:00 Informace a rezervace
Sloupsko-šošůvské jeskyně po dohodě
Zímní prohlídka s baterkou v 10:00, 12:00 a 13:00
Informace a rezervace
Jeskyně Výpustek po dohodě
vstupy jen v 10:00, 12:00, 14:00
Informace a rezervace