Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jeskyně otevřené 06.12.2018

Bozkovské dolomitové jeskyně 9:00 - 15:00
Informace
Zbrašovské aragonitové jeskyně po dohodě nad 10 osob
a dle provozních možností
Informace
Punkevní jeskyně 8:40 - 14:00
Informace
Sloupsko-šošůvské jeskyně vstup v
s baterkou v 10, 12, 13
Informace
Jeskyně Výpustek vstup v
10:00, 12:00, 14:00
Informace