Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jeskyně otevřené 01.08.2020

Bozkovské dolomitové jeskyně 9:00 - 17:00
Informace
Koněpruské jeskyně 8:00 - 17:00
Informace
Chýnovská jeskyně 9:00 - 17:00
Informace
Zbrašovské aragonitové jeskyně 9:00 - 17:00
Informace
Javoříčské jeskyně 9:00 - 17:00
Informace
Mladečské jeskyně 9:00 - 16:30
Informace
Jeskyně Na Pomezí 9:00 - 17:00
Informace
Jeskyně Na Špičáku 9:00 - 16:30
Informace
Punkevní jeskyně 8:20 - 16:00
Informace
Jeskyně Balcarka 8:20 - 16:30
Informace
Kateřinská jeskyně 8:20 - 16:40
Informace
Sloupsko-šošůvské jeskyně 8:20 - 16:30
v 16:30 pouze krátká trasa
Informace
Jeskyně Výpustek 9:00 - 16:00
Informace
Jeskyně Na Turoldu 9:00 - 17:00
Informace