Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Přednáška k 80. výročí Javoříčských jeskyní v Muzeu Litovle, úterý 13. 3. 2018

Muzejní společnost Litovelska, z. s.
ve spolupráci s Muzeem Litovel
a Správou jeskyní ČR
pořádá
přednášku

80 let
JAVOŘÍČSKÝCH JESKYNÍ
1938-2018

Přednášet bude
Ing. Martin Koudelka
vedoucí Správy Javoříčských jeskyní
v úterý 13. března v 17:00
ve výstavním sále Muzea Litovel
(stálá expozice Litovelská řemesla)

srdečně zvou členové MSL

Vstupné 20 Kč

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Blanka Křížová

28.05.18

Děkujeme moc za mimořádnou vstřícnost při domlouvání termínu pro naši prohlídku v sobotu 26.5. A potom za celou skvělou cestu s paní původkyní.…

Šárka a Jirka

25.05.18

Chtěli bychom poděkovat našemu průvodci Liborovi, za úžasný zážitek, který nám zprostředkoval po stopách J.A.Nagela. Byl to náš úplně první zážitek,…