Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Přednáška k 80. výročí Javoříčských jeskyní v Muzeu Litovle, úterý 13. 3. 2018

Muzejní společnost Litovelska, z. s.
ve spolupráci s Muzeem Litovel
a Správou jeskyní ČR
pořádá
přednášku

80 let
JAVOŘÍČSKÝCH JESKYNÍ
1938-2018

Přednášet bude
Ing. Martin Koudelka
vedoucí Správy Javoříčských jeskyní
v úterý 13. března v 17:00
ve výstavním sále Muzea Litovel
(stálá expozice Litovelská řemesla)

srdečně zvou členové MSL

Vstupné 20 Kč

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyňí

Renata Staňková, Petr Dostál

28.01.18

V sobotu 27. ledna 2018 jsme s přítelkyní navštívili Punkevní jeskyně. Průvodce p. Florián nás skvělým způsobem provedl celou expozicí a také lodivod…

Ivoš Bazal

15.10.17

Dobrý den, Včera jsme s rodinou navštívili Punkevní jeskyně a chtěli bychom poděkovat všem pracovníkům za velmi příjemné chování, obzvláště pak…