Jak si nejlépe zajistit návštěvu zpřístupněné jeskyně ČR? více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Nová kniha Petra Zajíčka o jeskyních z nakladatelství ACADEMIA

Krasové oblasti střední a severní Moravy a Slezska

Pozoruhodné dějiny objevů podzemního světa

Nakladatelství Academia

Petr Zajíček

V polovině června vyšla nová výpravná publikace podrobně popisující krasové oblasti střední a severní Moravy a Slezska. Kniha kopíruje formát a rozsah předchozího díla autora, Moravský kras v ponorné řece času.
Zatímco textový obsah v knize o Moravském krasu tvořil kontinuální příběh, krasové oblasti v severní části Moravy a ve Slezsku tvoří samostatné a dá se říci i velmi odlišné příběhy. Oblasti jsou rozdílné nejen svojí rozlohou, ale i historií a rozmanitostí krasových útvarů. Některé z nich ukrývají několik jeskynních systémů, jiné jen pár nevelkých jeskyněk. Některé oblasti jsou významné svými archeologickými a paleontologickými nálezy, jiné mimořádnou unikátností krasových jevů.
Kniha obsahuje velké množství obrazového materiálu z historie i současnosti a na konci knihy je malý výkladový slovníček vybraných pojmů krasové terminologie.

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Květa Chramostová

21.06.20

Dobrý den. V létě 2019 jsme vyrazili s přítelem na Tour de Morava a samozřejmostí byla návštěva Macochy. Průvodkyní nám byla mladá slečna, jejíž…

A. Fantová

20.06.20

Dobrý den, dne 16. června 2020 (prohlídka ve 13:00) jsme navštívili vaši jeskyni. Chtěla bych alespoň touto cestou moc poděkovat příjemné paní…