Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Moravský kras jeskyně a člověk – témata, která mapuje nová kniha Ivana Baláka

♧ 24. 10. 2019

Jaký byl v dlouhém toku dějin život v oblasti Moravského krasu po 130 tisíc let? To objasňuje nová publikace Správy jeskyní České republiky s názvem Moravský kras – jeskyně a člověk, jejímž autorem je Ivan Balák. Spolu se spolupracovníky ji autor v úterý 22. října 2019 slavnostně pokřtil v jeskyni Kůlna, symbolicky likérem Macocha. Knihu lze zakoupit v pokladnách všech 14 zpřístupněných jeskyní, v informačním centru na Skalním Mlýně a na ředitelství v Průhonicích.

Speleolog a přírodovědec z Blanenska nabízí pohled do různých oblastí působení lidí v cenné vápencové oblasti na sever od Brna a na východ od Blanska na 224 stranách, s řadou historických maleb, kreseb i fotografií, ilustrací a map. „Soustředím se na to, co vlastně lidé v jeskyních a v nejbližším okolí Moravského krasu dělali. Jak lokalitu i její nynější podobu ovlivnili. Člověk využívá kras a jeho jeskyně od pravěku po dnešek. V příběhu soužití krajiny Moravského krasu, jeskyní a lidí se prolíná několik rovin – od poklidné symbiózy a přirozeného využívání až po parazitování na podzemních dutinách a jejich bohatství,“ říká ke knize Balák.

Ve čtrnácti kapitolách autor přibližuje bohatou škálu témat o Moravském krasu, jako jsou poznatky z oblasti geologie, archeologie, těžby nerostů, využití vod i krajiny. Čtenář se tak seznámí s pravěkým osídlením dutin, podzemní svatyní v Býčí skále, bronzovými pohřby v údolí Říčky, středověkými hrady jako například Holštejn, Nový Hrad a Blansek, s hornictvím, těžbou vápence jako stavebního kamene, cementárnami, využitím železných rud či mlynářstvím. Naopak ale také s drancováním jeskyní v pro získání fosfátových hlín, seškrabování tzv. nickamínku na „léčebné“ substance či ulamování bohaté krápníkové výzdoby jeskyní, která se utvářela desetitisíce let, pro výzdobu šlechtických sídel.  

Balák zmiňuje i válečné události, kde se do přírodního podzemí Blanenska přesunula výroba válečných zařízení, aby se ukryla před nálety spojenců. Ukazuje také, jak se členitou krajinu pokusili zachytit malíři a další umělci.

Během posledních čtyř set let se jeskyně staly také objektem zájmu badatelů nejrůznějších oborů, především rozvíjející se speleologie, karsologie i kartografie. Podrobně je zmapována historie průzkumu jeskyní s přiblížením osobností, které se o to zasloužily – od například Josepha Antona Nagela a Huga Františka Salma-Reifferschidta, přes Jindřicha Wankela, Martina Kříže či Floriana Koudelku, až po světově proslulého badatele Karla Absolona.

Kniha dokresluje i historii zpřístupnění jeskyní veřejnosti pro turistické prohlídky – od amatérských nadšeneckých aktivit, které jeskyním spíše ublížily, až po současný moderní turistický provoz s vědeckým výzkumem. Nepomíjí ani speleoterapii – podzemní léčbu dýchacích problémů.

Kapitoly mapující činnost lidí v Moravském krasu uvádějí celou řadu málo známých nebo zcela neznámých informací. Některé poznatky v těchto kapitolách, především nejnovější historie, nebyly dokonce dodnes souhrnně publikovány. „Ivan Balák je jedním z těch, kteří poznání Moravského krasu věnovali celý svůj život, strávil tam tisíce hodin,“ dodává recenzent publikace, prof. Rudolf Musil (kmotr publikace na snímku).

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

David

12.02.23

Nejkrásnější prohlídka se skvělým průvodcem a ty nejkrásnější jeskyně co jsme zatím navštívily.

Lukáš Kozmer

05.02.23

Dobrý den, dne 4.2. jsme s kolegou navštívili Sloupsko-šošůvské jeskyně. Velice hezká záležitost a při baterkách obzvláště. Paní průvodkyně byla…