Resort životního prostředí
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

MIKULÁŠ S ČERTY NA KONĚPRUSÍCH

Mikuláš s anděly a čerty na Koněpruských jeskyních
  25. a 26. listopadu a od 1. do 5. prosince 2017

 P O K Y N Y :

 • Rezervace na pokladně jeskyní pouze telefonicky (+420 730 572 485) mezi 8:00 až 14:30. Od 3. 10. pro hromadné zájezdy škol, cestovních kanceláří a dalších organizací. Pro jednotlivce až od 1. 11. 2017;
 • Děti objednávat jmenovitě, a to i když bude více dětí z jedné rodiny;
 • Cena vstupu 100 Kč za každou osobu (platí se tedy jak za děti, tak doprovod - nejedná se o prohlídku celé zpřístupněné trasy jeskyní);
 • Vstupy po půl hodině, první skupina v 9:00, poslední skupina v 17:00 hodin;
 • Skupina maximálně 15 dětí; počet doprovodu není omezen;
 • Vpuštěny budou pouze objednané děti a s doprovodem;
 • Nutno dodržet objednaný čas;
 • Pro vozíčkáře je s problémy dostupné jen "Nebe", možno jen po předchozí domluvě;
 • Auto, prosím, ponechat dole na parkovišti (nebude hlídané ani placené);
 • U pokladny být nejpozději čtvrt hodiny před rezervovaným časem vstupu;
 • U skupin po 16. hodině doporučujeme vzít si s sebou svítilnu (po návratu z jeskyně na povrch již bude venku tma);
 • Nedoporučujeme -náctileté děti (neberou to vážně a čerti je již v pytli neunesou)
 • Pokud nebudete moci přijet, zrušte prosím svou rezervaci včas. 

 

 U POKLADNY PŘI PLACENÍ ODEVZDAT:

 • dárek v uzavřeném obalu (aby nic nevypadlo) označený jménem a příjmením dítěte (prosíme ne příliš objemné dárky, další dárky můžete po návratu předat doma s tím, že je tam doručil Mikuláš),
 • lístek pro Mikuláše (viz níže) se základními informacemi o dítěti včetně jeho dobrých vlastností,
 • lístek pro čerta (viz níže) se základními informacemi o dítěti (věk, bydliště, pokolikáté tam je, v čem se zlepšil, v čem ne), jak hodně jej postrašit a za které "hříchy".

V jeskyni je málo světla, proto prosíme minimální formát každého papíru A5, velká písmena, například písmo Arial, velikost 26.

Nepsat červeným písmem, v Pekle při červeném osvětlení to není čitelné.

Lístek pro čerta

Jméno dítěte:

Věk:

Bydliště (jen název města či obce):

Pokolikáté je zde:  1.   2.   3.  4. (vhodné zakroužkovat)

Postrašit: nestrašit, málo, hodně, dát do pytle, odnést v pytli

Hříchy:

1.

2.

3.

Zde prosím rozstřihněte, odevzdejte dva samostatné lísky…………………………

Lístek pro Mikuláše

Jméno dítěte:

Věk:

Pokolikáté je zde:  1.  2.  3.   4.

Za co pochválit:

1.

2.

3.

Názory návštěvníků

Kateřina

30.09.17

Velmi děkujeme za zpřístupnění Javořičských jeskyní, jsou skutečně nádherné. Mladý průvodce Martin Burget svým projevem skvělou atmosféru ještě…

Václav

29.09.17

Ve středu 27. 9. v dopoledních hodinách jsme se skupinou kolegů a kolegyň navštívili Punkevní jeskyně. Chtěli bychom poděkovat všem průvodcům za…