Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Kresby v Kateřinské jeskyni podrobeny radiouhlíkovému datování!

Kresby staré více než 6 000 let nalezeny v Kateřinské jeskyni

V posledních letech se tým odborníků ze Správy jeskyní České republiky, Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu jaderné fyziky AVČR zabýval výzkumem abstraktních kreseb vytvořených uhlíkem v jeskyních Moravského krasu. Jedná se o spíše jednoduché různě uspořádané čáry, různého rozsahu a různých velikostí. Dle indicií archeologa Mgr. Martina Golce, Ph.D. z univerzity Olomouci, by některé z nich mohly být pravěkého stáří. Po té byly vytipovány některé zajímavé kresby v Kateřinské jeskyni a v roce 2017 odebral tým pracovníků Ústavu jaderné fyziky AVČR v Praze pod vedením Ing. Ivo Světlíka první vzorky k analýzám radiouhlíkového datování. Tato první sada vzorků z Kateřinské jeskyně ukázala, že většina těchto kreseb byla novodobá, kromě jedné, která byla vytvořena kolem 1300 století.

Začátkem letošního roku byly odebrány další vzorky kreseb a to z Kateřinské jeskyně, Sloupských jeskyní a z jeskyně Býčí skála, kde byla pravěká kresba již zjištěna na začátku 21. století. A výsledky analýz tří vzorků z Kateřinské jeskyně jsou nadmíru překvapivé. Stáří těchto kreseb je přibližně 6200 let, což zapadá do období mladšího neolitu. V Kateřinské jeskyni se tedy nacházejí nejstarší zjištěné jeskynní kresby na území České republiky.

Odebrané vzorků z jeskyní Sloupských a Býčí skály byly analýzou určeny opět do středověku a do novověku, ale to samozřejmě neznamená, že v jiných částech jeskyně pravěké výtvory nejsou.

Kolem pravěkých kreseb v Kateřinské jeskyni tak museli chodit první návštěvníci a známí krasoví badatelé mnoha generací. Teprve díky precisním radiouhlíkovým analýzám byla zjištěna jejich unikátnost.

.

Petr Zajíček, Správa jeskyní ČR

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Phdr. Jana Görčöšová

23.12.19

Byli jsme v jeskyni v sobotu 21. prosince 2019. Ačkoliv jsme z nedalekého Vyškova, a jezdí k nám i přátelé ze zahraničí, směřovali jsme vždy do…

Anna

11.12.19

V sobotu 7.12. sme navštívili túto jaskyňu. Potešila nás šikovná mladá študentka, ktorá nás previedla priestormi. Zábavným, pútavým slovom nám veľmi…