Pravidla pro návštěvníky jeskyní platná od 25. 10. 2021 více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

14 přístupných jeskyní ČR otevře pro veřejnost o 01. červnu 2021, s omezeními

Zpřístupněné jeskyně v České republice obnovily od úterý 1. června svůj turistický provoz. Bude omezen dle nařízení vlády. Každý návštěvník musí mít respirátor, použít před vstupem dezinfekci na ruce a nečlenové společné domácnosti dodržovat rozestupy. 

Ve skupině může být maximálně 30 lidí včetně průvodce. Návštěvníci musí splnit následující podmínky:

Prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18 Usnesení Vlády ČR:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

I) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

II) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,

nebo

III) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

nebo

IV)   prokáží potvrzením od zaměstnavatele, že absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,

nebo

V) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Prosíme návštěvníky, aby si příslušné doklady předem připravili ke kontrole při nákupu vstupenky/vstupu do jeskyně. Předložené doklady budou po kontrole vráceny návštěvníkům.

V případech organizovaných školních zájezdů nebo jiných skupin, přijíždějících společně hromadným dopravním prostředkem, bude možno individuální doklady nahradit čestným prohlášením školy, nebo organizátora zájezdu, že všechny osoby, které se zúčastňují zájezdu, splňují podmínky podle některého z výše uvedených bodů. Tento doklad bude od organizátora zájezdu vyžádán a bude uložen na příslušné Správě jeskyní. 

V těchto případech nebudou vstupy doplňovány jinými zájemci o prohlídku.

V situaci, že se nesejde 10 a více zájemců, může případně dispečer/pokladní operativně vypravit skupinu do 10 osob včetně průvodce bez předkládání dokladů, ale za dodržení všech hygienických opatření.

U dárkových poukazů s platností do konce roku 2020 prodloužila Správa jeskyní ČR platnost do 30. června 2021.

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Hana s dcerami

12.09.21

Včera jsme navštívili vaše jeskyně a pětiletá dcera mi už na začátku říkala, že je šťastná, že jsme sem šly:-). Opravdu krásný zážitek umocňovala…

Ota

28.08.21

Dne 28.8.2021 jsme jeli s rodinou na výlet do jeskyně Balcarka. Byla to příjemně strávená hodinka v neuvěřitelně krásné jeskyni. Hezký výklad od…