Novinky více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

110. výročí objevu Punkevních jeskyní

Jiří Hebelka

Podzim roku 1909 se významně zapsal do historie české speleologie. 26. září se podařilo členům sekce pro výzkum jeskyň při brněnském Klubu přírodovědném proniknout do prvních prostor Punkevních jeskyní. Tím byla započata etapa objevných a zpřístupňovacích prací jeskynního systému mezi propastí Macochou a vývěrem Punkvy.

S objevy těchto podzemních prostor a jejich zpřístupněním veřejnosti byla vždy nejčastěji spojována osoba profesora Karla Absolona, který sekci pro výzkum jeskyň založil a stál v jejím čele.

Mystérium propasti Macochy a nedalekého mohutného vývěru říčky Punkvy v Pustém žlebu přitahovalo zvědavce i seriózní badatele neuvěřitelnou silou. Bylo známo, že do propasti se stékají podzemní vody ze severních okrajů Moravského krasu od Sloupu i Holštejna a dávno bylo prokázáno, že vytékají ze skalního portálu v Pustém žlebu. Ale ani kopání na dně Macochy, ani opakované plavby proti vývěru Punkvy za jejích nízkých stavů, nepřivedly badatele do jeskynního systému, který zde musela podzemní říčka vytvořit. A tak bylo i nemálo těch, kteří hledali jiné cesty. Hledali je jeskyňkami ve srázech krasového kaňonu.

Časopis Niva z roku 1909 popisuje objevný postup takto:

„I dra Absolona zklamal pokus. Tu rozhodl se opustit při výzkumu aktivní tok Punkvy a zkusit proniknout do podzemí starými, opuštěnými koryty, jež se nám jeví ve žlebech ve formě otvorů ve skalní stěně. Plán tento uskutečnil na podzim r. 1909 jakožto předseda sekce. 

Tu obklopen nadšenými pracovníky, které sobě po většině sám vychoval, započal své výzkumné dílo poblíž výtoku Punkvy a dne 26. září 1909 rozlehl se poprvé lidský hlas v obrovských místnostech mezi výtokem a Macochou.

33.jpg

Postup tohoto mechanického konečného výkonu byl asi tento: otvor vedl k dutinám rázu propasťovitého, velkými balvany zataraseným, členové klubu však tehdy věděli, že berou na sebe v první řadě úkol sil též fysicky pracujících. První den a o týden později i druhý den pracovní nevedl k výsledku, v třetí den pracovní otvor byl konečně uvolněn, balvany vytaženy, takže jsme mohli dva opatrně proplaziti mezi zbylou balvanitou ssutí a sjeti po laně dolů. Byli jsme v nevlídné prostoře, dno volná směs balvanů. Prodíráme se a slézáme níž a níže mezi kolossy kamennými: v tom zaleskne se hladina vodní – jsme tedy přece u Punkvy! Jest to ale zase jen nepřekročitelný syfon! Zpět! Hledáme další pokračování, hledáme další průvan, který se nám ztratil. Ve výši je opravdu otvor, pomáhám kol. Ješkovi nahoru, on razí cestu, plazíme se kanálem – a v tom již k nám doléhá dutá ozvěna, s radostným úžasem nahlížíme do velkých prostor, které se tu rázem otvírají.“

Objevená část jeskyně byla neuvěřitelně rychle zpřístupněna a už o svatodušních svátcích roku 1910 otevřena veřejnosti. Další části Punkevních jeskyní byly postupně objevovány až do roku 1933. Návštěvní okruh v dnešní podobě byl dokončen v roce 1979.

Punkevní jeskyně jsou nejnavštěvovanější jeskyně v České republice. Již v roce 1910 je navštívilo 11 700 návštěvníků. V roce 2018 byla návštěvnost 216 993 návštěvníci. Za 110 let prošlo Punkevními jeskyněmi cca 35 miliónů návštěvníků z celého světa..

.

V rámci výročí 110 let od objevu Punkevních jeskyní připravila Správa jeskyní České republiky výstavu ve vstupní budově Punkevních jeskyní.

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Marian H.

04.10.20

Dobrý den, dnes 4. 10. 2020 jsem navštivil jeskyně Na Pomezí. Náš zážitek byl však poloviční, protože v části trasy nefungovaly světla. Výpadek se…

Michaela

30.09.20

V Javoříčských jeskyních jsme byli 12.9. na první ranní prohlídce. Ráda bych poděkovala panu průvodci, který byl ochoten přizpůsobit podobu prohlídky…