Cyklus koncertů Jaroslava Svěceného KRASOVÉ HUDEBNÍ LÉTO 2021 začne v neděli 4. července v jeskyni Výpustek u Křtin - Ve znamení argentinského tanga více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

All 14 show caves of the Czech Republic are open again. From June 1, 2021

All 14 show caves of the Czech Republic are open again. From June 1, 2021

Each visitor must have a respirator on, use hand sanitizer before entering, and non-members of the common household must keep spacing.

There can be a maximum of 30 people in a group, including a guide.

Visitors must submit the following conditions:

a) have a valid negative covid-19 test,

or

(b) be not less than 22 days and not more than 90 days after the first dose of covid-19 vaccination,

or

c) be 22 days after the completion of vaccination against covid-19.

In the case of organized tours arriving jointly by public transport, the individual documents may be replaced by a solemn declaration by the organizer that all persons participating in the tour meet the conditions set out in one of the above points. This document will be requested and saved.

Visitors are kindly requested to prepare the relevant documents in advance for inspection when purchasing a ticket to the cave.

Children under 6 don´t need any confirmation.

...

Follow us at Facebook of Cave Administration of the Czech Republic

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Blahoutovi

14.06.21

Dobrý den, rádi bychom moc pochválili našeho pana průvodce Jakuba Bínu v Jeskyni na Špicáku. Výklad a celková atmosféra byla perfektní. I ostatní…

Hana

06.06.21

Dobrý den, 4. června jsme byli v rámci dovolené v jeskyni Balcarka a byla to neskutečná nádhera. Nejsilnější zážitek to byl v hlavním dómu díky…