Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Fotogalerie ZAJ / Pohled do historie Zbrašovských aragonitových jeskyní

Pohled do historie ZAJ

Důlní v Jurikově dómu - Průzkum objevitelů v zamořených částech jeskyně oxidem uhličitým (19.jpg) Zbrašovští havíři v Koblihové síni -  (20.jpg) Josef Chromý - Objevitel jeskyně (21.jpg)
Vincenc řečený Čeněk Chromý - Objevitel jeskyně (22.jpg) Zbrašovští havíři v Gallašově dómu -  (23.jpg) Mapováni objevitelů v jeskyni -  (24.jpg)
Krokodýl - Největší gejzírový stalagmit u nás v jeskyni (25.jpg) Starý vchod do jeskyně -  (26.jpg) Rodinný výlet před starou pokladnou -  (27.jpg)

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Alena Schejbalova

29.10.19

Dekujeme za úžasně vtipnou prohlídku Punkevni jeskyně - prohlídka ve 14:00, druhá loď..škoda ze takovych průvodců není vice.

Anděla

28.10.19

Navštívili jsme s rodinou krásnou jeskyni Balcarka. Moc se nám výlet líbil a užili jsme si to. Náš zážitek rozhodně umocnil moment, kdy se v krásných…