Pravidla pro návštěvníky jeskyní platná od 22. 11. 2021 více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Charakteristika / Zajímavosti

Kromě běžného návštěvního provozu jsou jeskyně využívány i k jiným účelům.

Na sklonku 2. světové války při přechodu fronty sloužila Koblihová síň jako úkryt pro matky a děti ze Zbrašova.

Od roku 1981 se v Mramorové síni pravidelně pořádají výstavy současného výtvarného umění. Netradiční výstavní prostor si mezi umělci i návštěvníky získal trvalé renomé. Výstavy se zahajují na začátku prázdnin a trvají zpravidla do konce návštěvnické sezóny. Jiná jeskyně v Evropě se podobnou systematickou prezentací současného umění nezabývá. Mramorová síň bývá také využívána jako koncertní sál a je vhodná zejména pro menší hudební ansámbly.

vystava-2014.jpg

V nezpřístupněné prostoře Béčko bylo v roce 1998 bylo instalováno technické zařízení k využívání zdejší vody pro tepelné čerpadlo, které vytápí provozní budovu.

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Pepa

09.10.21

Dobrý den, navštívil jsem jeskyni na Turoldu a byl to opravdu krásný zážitek, pěkná hloubka jeskyně, létající i spící netopýři. Úžasná průvodkyně Eva…

Michal, David a Marie

26.09.21

Dne 19.9.2021 jsme navštívili Jeskyni Balcarka se skvělým průvodcem Lukášem Beránkem. I přes to, že prohlídka trvala hodinu, dokázal po celou dobu o…