Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Fotogalerie ZAJ / Červen 2015 - Vernisáž výstavy Doušek betonu

Foto: Slavomír Černý

Uvítací zdravice Báry Šimečkové. - (331.jpg) Návštěvníci sestupují do podzemí. - (332.jpg) V Mramorové síni byla jako obvykle "hlava na hlavě". - (333.jpg)
Pěvecký sbor Harmonia radostně zapěl úvodní píseň. - (334.jpg) Kurátor výstavy Jaroslav Koléšek hovoří, vlevo tři přítomní mladí autoři ze šesti vystavujících. - (335.jpg) Redaktorka ČT zpovídá jednoho z umělců. - (336.jpg)
Dílo "Slavičínská cisterna" ve Veselé jeskyni zaujalo jeskyňáře až z Ostravy. - (337.jpg) Tradiční společenská zábava na terase. - (338.jpg)

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Alena Schejbalova

29.10.19

Dekujeme za úžasně vtipnou prohlídku Punkevni jeskyně - prohlídka ve 14:00, druhá loď..škoda ze takovych průvodců není vice.

Anděla

28.10.19

Navštívili jsme s rodinou krásnou jeskyni Balcarka. Moc se nám výlet líbil a užili jsme si to. Náš zážitek rozhodně umocnil moment, kdy se v krásných…