Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Fotogalerie ZAJ / Červen 2015 - Vernisáž výstavy Doušek betonu

Foto: Slavomír Černý

Uvítací zdravice Báry Šimečkové. - (331.jpg) Návštěvníci sestupují do podzemí. - (332.jpg) V Mramorové síni byla jako obvykle "hlava na hlavě". - (333.jpg)
Pěvecký sbor Harmonia radostně zapěl úvodní píseň. - (334.jpg) Kurátor výstavy Jaroslav Koléšek hovoří, vlevo tři přítomní mladí autoři ze šesti vystavujících. - (335.jpg) Redaktorka ČT zpovídá jednoho z umělců. - (336.jpg)
Dílo "Slavičínská cisterna" ve Veselé jeskyni zaujalo jeskyňáře až z Ostravy. - (337.jpg) Tradiční společenská zábava na terase. - (338.jpg)

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Martin

05.08.20

Dobrý den ,po roce se chci k vám vrátit se svoji přítelkyní.Byly jsme u vás s dcerou a byla velice nadšená a nejvíce ji ulpěla v paměti absolutní tma…

Kateřina Lukácsová

01.08.20

Tento výlet byl nejlepší ze všech! Parkovali jsme na horním parkovišti nad Macochou, šli krásnou procházkou lesem dolů ke Kateřinské jeskyni a od ní…