Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Fotogalerie ZAJ / Červenec 2014 - Výstava studentů ateliéru sochařství FU Ostravské univerzity

Na vernisáží v úterý 1.7.2014 fotili Slávek Černý a Jirka Šafář.

Zahájení vernisáže - Bára zve hosty do podzemí. (134.jpg) Ústí Bezejmenné jeskyně - jako stvořené pro "Koupel" Kateřiny Vojtěchové. (143.jpg) Pohyb "Tanečnice" Petry Doležalové jakoby trošku drhnul. -  (142.jpg)
Armáda zbrašovských průvodců stále ve střehu!  -  (141.jpg) "Šaman" - autora Tomáše Arnošta tančí s lopuchovým listem na hlavě.  (140.jpg) Jeden ze sochařů Radomír Geryk - promluvil moc pěkně a dojemně. (139.jpg)
Ústřední socha kytaristy a dívčí trio vytvořili zajímavou kompozici muzikantů. -  (138.jpg) Z terasy na všecky shlížela figura - "Lovecká scéna" (137.jpg) Kurátor výstavy a výtvarný pedagog - doc. Jaroslav Koléšek přednesl zahajovací projev. (136.jpg)
Na úvod zahrálo půvabné instrumentální trio. -  (135.jpg) Celou slavnost uzavřelo tradiční příjemné společenské posezení na terase.  -  (144.jpg)

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Jana Janalíková

26.01.20

Dobrý den, dne 25.1 2020 jsme navštívili kostýmovou prohlídku s názvem ,,S čerty nejsou žerty´´ a musím uznat že to opravdu stálo za to. Děti byli…

Terka (9 let)

21.01.20

31.10.2019 jsme byli na prohlídce jeskyní. Průvodce byl poněkud konězpruzený, vypadal, že ho to nebaví. Terka, 9 let.