Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Fotogalerie ZAJ / Červenec 2017 - Vernisáž výstavy Zrcadlová jeskyně

Foto: Slávek Černý a Hana Dostálová

Slavnostní chvíli předcházela perná práce při instalaci děl. - (780.jpg) Hosté si důkladně prohlédli všechna vystavená díla. - (789.jpg) Drobné stříbřené tvářičky neodbytně vykukují na kolemjdoucí. - (788.jpg)
Stříbřené svícny inspirované bohoslužebným náčiním z konce 19. stol. - (787.jpg) Zrcadlový déšť byl vytvořen přímo pro konkrétní zákoutí Mramorové síně. - (786.jpg) Dílo nazvané Otisk se dostalo i na pozvánku. - (785.jpg)
Jako první spatří návštěvníci skleněné houbičky ve Veselé jeskyni. - (784.jpg) Zahajovací projev kurátora výstavy Pepy Divína byl opravdu veselý. - (783.jpg) Hudební doprovod obstaralo půvabné instrumentální trio ze ZUŠ Hranice. - (782.jpg)
Na terase se již shromáždili hosté a Bára je zve do podzemí. - (781.jpg) Příjemné odpoledne završilo tradiční společenské posezení na terase. - (790.jpg)

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Martin

05.08.20

Dobrý den ,po roce se chci k vám vrátit se svoji přítelkyní.Byly jsme u vás s dcerou a byla velice nadšená a nejvíce ji ulpěla v paměti absolutní tma…

Kateřina Lukácsová

01.08.20

Tento výlet byl nejlepší ze všech! Parkovali jsme na horním parkovišti nad Macochou, šli krásnou procházkou lesem dolů ke Kateřinské jeskyni a od ní…