Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Fotogalerie ZAJ / Září/říjen 2013 - Přednášky pro žáky a studenty

Od 25.9. do 10.10. 2013 proběhlo v prostorách Zámeckého klubu v Hranicích 11 přednášek pro žáky zdejších základních a středních škol. Foto Slávek Černý.

Více než 100 osob! - je kapacita sálu (752.jpg) Bára Šimečková - doplnila své vyprávění návodnými obrázky. (753.jpg) Odborně náročnější přednáška - pro gymnazisty  (754.jpg)
Škola hrou - putovní bozkovský jeskyňář má úspěch u všech žáků bez rozdílu věku. (755.jpg) Zvídavé dotazy dětí - byly poctivě zodpovězeny. (756.jpg) Pan učitel Wolf  - náš bývalý průvodce, přinesl krásné vyprávění dětí sepsané po prohlídce jeskyní. (757.jpg)

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Alena Schejbalova

29.10.19

Dekujeme za úžasně vtipnou prohlídku Punkevni jeskyně - prohlídka ve 14:00, druhá loď..škoda ze takovych průvodců není vice.

Anděla

28.10.19

Navštívili jsme s rodinou krásnou jeskyni Balcarka. Moc se nám výlet líbil a užili jsme si to. Náš zážitek rozhodně umocnil moment, kdy se v krásných…