Roušky také v jeskyních! více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Okolí

Hranická propast

propast-s-vyhlidkou.jpg

Prohlídku Zbrašovských jeskyní lze spojit s návštěvou Hranické propasti, nejhlubší propasti ČR a nejhlubší zatopené propasti světa. Leží na pravém břehu Bečvy v Národní přírodní rezervaci Hůrka. Výchozím bodem je parkoviště vedle železniční stanice Teplice nad Bečvou, v níž je od 1. 6. 2018 nově otevřeno informační centrum (IC). Projdete podchodem pod železniční tratí, na který navazuje značená naučná stezka po lesní pěšině do kopce. Z IC dorazíte k Propasti asi za 15 minut chůze.  Z vyhlídkové plošiny můžete obdivovat suchý jícen Propasti do hloubky 69,5 m až k Jezírku, pod jehož hladinou pokračují obří zatopené prostory. Pomocí podvodního robota byla v roce 2016 naměřena rekordní hloubka zatopených částí 404 m. Sečteme-li obě čísla, pak celková hloubka Propasti činí v současnosti 473,5 m. Dno však stále nebylo dosaženo. Nejhlubší potápěčský sestup do 265 m uskutečnil Krzysztof Starnawski (2015).

Extrémní hloubka Propasti je dána způsobem jejího vzniku, kdy termální vody vystupovaly z hlubokých puklin a rozpouštěly vápencový masiv směrem zespodu nahoru, až došlo k otevření Propasti na povrch. Podle nových poznatků může její definitivní hloubka dosáhnout i několika kilometrů

Vedle lidových pověstí, které připisují vznik Propasti nadpřirozeným silám, se dochovala nejstarší písemná zpráva Tomáše Jordána z Klauznburku z roku 1580. Propast je také naším nejstarším krasovým jevem zakresleným do mapy, a to díky Janu Amosi Komenskému a jeho Mapě Moravy z roku 1627.

Od Propasti můžete také pokračovat pěšky do Hranic, na hranické náměstí je to jen 3,5 km. Cestou si můžete prohlédnout zbytky hradu Svrčova, pokochat se vyhlídkou od sochy sv. Jana do údolí Bečvy nebo se občerstvit v hranickém kempu.

Při návštěvě s dětmi můžete využít pracovní listy "Za poznáním Hranické propasti a okolí", které jsou zpracovány pro 4 různé věkové kategorie. Děti se jejich prostřednictvím dozví mnoho zajímavostí o tomto unikátním území.

Infocentrum Hranická propast

Lázně Teplice nad Bečvou

Půvabné lázeňské místo v údolí Bečvy se poprvé připomíná roku 1520. Největšího rozvoje dosáhly lázně po první světové válce, kdy zde vyrostla řada sanatorií a penzionů. Stavby obklopuje park s uměleckými skulpturami a zákoutími vybízejícími k odpočinku. Dominantu lázeňského údolí tvoří most pro pěší postavený roku 1967. Léčba v lázních se v současnosti zaměřuje na rehabilitaci pacientů se srdečně-cévními potížemi a po kardiochirurgických operacích. K léčbě mohou být přijaty i děti od 1,5 roku věku, ale své fyzické i duševní síly může v lázních obnovit každý. Stačí si vybrat ze široké nabídky volně prodejných procedur a relaxačních pobytů. Základním léčebným prostředkem v lázních je minerální voda s vysokým obsahem oxidu uhličitého, která se ohřívá k vanovým koupelím. Místní jí neřeknou jinak než kyselka a je oblíbena také jako osvěžující stolní voda. Čerpá se z hlubokých vrtů a v několika pitných pavilonech ji můžete i ochutnat. V lázeňských domech i přímo na kolonádě je připravován bohatý kulturní program.

kolonada-archiv-ltnb.jpg

Lázně Teplice nad Bečvou

Hrad Helfštýn

Stojí na západním výběžku Maleníku spadajícím do Moravské brány nad vesnicí Týn nad Bečvou. Pěší tůra hřebenem Maleníku od jeskyní k hradu měří 10 km, autem po silnici přes Lipník nad Bečvou najedete 18 km. Helfštýn patří svojí rozlohou mezi nejrozsáhlejší hradní komplexy v Evropě. Prohlídku mohutné hradní architektury zpestřují celodenní kulturní programy a četné doprovodné akce. Vždy poslední srpnový víkend zde  probíhá dnes již světoznámé setkání uměleckých kovářů Hefaiston.

Hrad Helfštýn

K návštěvě lákají také tři blízká města s historickými centry a řadou dalších zajímavostí: Hranice (foto), Lipník nad Bečvou a Přerov.

Prohlídky města Hranice s průvodcem (s Olomouc region Card).

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Erik

30.08.20

Dobrý den, dnes jsme opět po delší době s rodinou navštívili Zbrašovské aragonitové jeskyně a byli jsme mile překvapeni profesionálním přístupem a…

Radek

29.08.20

Dobrý den, 29.8. jsem si udělal výlet do Teplic nad Bečvou a po létech opět navštívil jeskyně. Musím pochválit velmi milou průvodkyni slečnu Alžbětu,…