Pravidla pro návštěvníky jeskyní platná od 22. 11. 2021 více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Charakteristika / Ochrana a výzkum

cedule-npp.jpg

Obecně jsou všechny jeskyně a povrchové krasové jevy v České republice chráněny zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Nejvýznamnější z nich jsou navíc součástí zvláště chráněných území. Tak například Hranická propast leží na území Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic, vyhlášené v roce 1952 na ploše 37,45 ha. Zbrašovské aragonitové jeskyně jsou součástí Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně, vyhlášené v roce 2003 na ploše 7,74 ha. Chráněny jsou podzemní prostory, jejich výzdoba a mikroklima, ale i povrch území nad jeskyněmi.

Intenzívní návštěvní provoz přináší řadu problémů, zejména pro jeskynní mikroklima, a je proto důsledně regulován. Výpravy mohou být maximálně 40členné s 15minutovým odstupem. Vede je zásadně průvodce a pohyb po trase usměrňuje návštěvní řád. Nečistoty z chodníků odvádí drenážní systém, a tak chrání hlouběji ležící prostory zaplavené kyselkou před případnou kontaminací. Ze stěn se pravidelně odstraňují prachoplísňové povlaky a zeleň rostoucí kolem reflektorů, tzv. lampenflora. Speciálním postřikem se likviduje mikrobiální napadení křehké aragonitové výzdoby.  Tento unikátní sanační postup vyvinuli zdejší odborníci a nemá ve světě obdoby.

Ochraně jeskyní je podřízena i jakákoli praktická činnost v jeskyních. Před každým zásahem je třeba posoudit rizika a stanovit co nejšetrnější postup. Ohroženy mohou být nejen jednotlivé již známé jevy, ale také křehké vazby mezi nimi, mnohdy navíc ještě ne zcela objasněné. Jeskyně jsou proto předmětem zájmu odborníků mnoha vědních oborů a choulostivé jeskynní mikroklima nepřetržitě monitorují měřící přístroje. Od roku 1998 probíhá intenzívní výzkum vývoje jednotlivých typů hydrotermálních sintrů, zejména raftových stalagmitů a „koblihových“ povlaků. V rámci výzkumu hydrologického režimu Hranického krasu jsou zkoumány např. změny teploty ovzduší a vod, úrovně vodních hladin či koncentrací oxidu uhličitého.  Jeskyňářským průzkumem nezpřístupněných částí se od roku 1991 zabývají členové České speleologické společnosti, základní organizace 6-23 Aragonit.

rs-bezejmenna-j-mgersl.jpg

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Pepa

09.10.21

Dobrý den, navštívil jsem jeskyni na Turoldu a byl to opravdu krásný zážitek, pěkná hloubka jeskyně, létající i spící netopýři. Úžasná průvodkyně Eva…

Michal, David a Marie

26.09.21

Dne 19.9.2021 jsme navštívili Jeskyni Balcarka se skvělým průvodcem Lukášem Beránkem. I přes to, že prohlídka trvala hodinu, dokázal po celou dobu o…