Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Podzemí, kde čaruje kyselka...

Zbrašovské aragonitové jeskyně leží v malebném údolí řeky v lázních Teplicích nad Bečvou. Jde o jedinečný jeskynní systém evropského významu vzniklý současným působením atmosférických vod a teplých minerálních vod vystupujících z velkých hloubek ve vápencích. Unikátní výzdobu tvoří minerál aragonit, dále raftové stalagmity a kulovité sintrové povlaky připomínající koblihy. Nejnižší úrovně jeskyní jsou trvale zaplněny plynem oxidem uhličitým. Jsou nejteplejšími jeskyněmi v celé České republice s celoroční stálou teplotou 14,5 °C. Byly objeveny na přelomu let 1912/13 a pro veřejnost jsou zpřístupněny od roku 1926. Nedaleko jeskyní se nachází nejhlubší zatopená propast světa a nejhlubší propast ČR, „Hranická propast".

Prohlídka je s průvodcem.

FACEBOOK JESKYNĚ

  • VSTUPNÉ LZE UHRADIT PLATEBNÍ KARTOU
  • Individuální rezervace (pro rodiny) neprovádíme, rezervace pro hromadné skupiny (nad 10 osob) je potřeba dohodnout telefonicky na čísle 581 601 866.
  • Časy prohlídek nejsou pevně stanoveny. Odvíjejí se podle návštěvnosti, rezervovaných výprav aj. Při zakoupení vstupenky Vás dispečer zařadí do nejbližší volné prohlídky, případně dle domluvy jinak.
  • Mimořádná prohlídka mimo otevírací dobu je možná pouze po předchozí dohodě se správou jeskyně, pokud to provozní podmínky dovolí. Skupinu musí tvořit minimálně 10 platících osob se 100% příplatkem na každou osobu.
  • Návštěvníci rušící výklad průvodce budou průvodcem upozorněni, případně bude jejich prohlídka předčasně ukončena bez náhrady vstupného. Žádáme zejména rodiče malých dětí, které mohou hlasitými projevy rušit ostatní účastníky výpravy, aby zvážili návštěvu jeskyní, případně ji o nějaký čas odložili. Respektujte, prosím, nárok ostatních účastníků na nerušený průběh prohlídky.