Pravidla pro návštěvníky jeskyní platná od 22. 11. 2021 více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Charakteristika / Historie

Objev Zbrašovských aragonitových jeskyní započal létě 1912, kdy dělníci v obecním kamenolomu Na Baránce odkryli ve skalní stěně svislou puklinu. V prosinci z ní za silných mrazů začal prudce vyrážet silný sloupec páry. Bratři Josef a Čeněk Chromí, kteří se již dříve zajímali o krasové jevy v okolí obce Zbrašova, puklinu rozšířili, postupně vyklidili suť a v lednu 1913 sestoupili 42 m hlubokým komínem do prostory, později nazvané Jurikův dóm.

zaj-gersl-20-20zbrasovsti-haviri.jpg

V následujících letech probíhal průzkum a postupné objevování nových částí. Hned v roce 1914 byl proražen nový vchod do údolního svahu, opatřen dřevěnými schody a jednoduchým přístřeškem. Ten byl v roce 1920 přestavěn na zděnou místnost.

Od počátku byli oba objevitelé spolu řadou spolupracovníků vedeni snahou co nejrychleji a nejpohodlněji zpřístupnit podzemí veřejnosti. Pracovali po svém zaměstnání, po večerech, obětovali nejen mnoho úsilí, ale i vlastních finančních prostředků. Tito ryzí nadšenci si říkali „Sbor dobrovolných zbrašovských havířů“ a pokračovali ve svém záměru i přesto, že někteří museli narukovat na bojiště první světové války. V závěrečné fázi zpřístupňovacích úprav vypomohli také vojáci z hranické posádky. Koncem roku 1925 založili jeskyňáři s dalšími institucemi oficiální „Spolek pro udržování zbrašovských jeskyní v Hranicích“, který v roce 1926 dovršil zpřístupnění jeskyní. Podzemní prostory byly upraveny pro veřejnost a elektricky osvětleny. Období první republiky bylo „zlatou érou“ výzkumů a objevů, které ukončila smrt Josefa Chromého v roce 1943 a druhá světová válka. V posledních válečných dnech při přechodu fronty posloužily jeskyně jako úkryt pro maminky s dětmi ze Zbrašova.

Po válce přešly jeskyně do správy státu a nastala rozvoj, především provozního vybavení. V letech 1952-56 byla postavena nová provozní budova, návštěvní trasa vybavena novou elektroinstalací a z Mramorové síně vyražen 40ti metrový východový tunel na lázeňskou kolonádu.

Následovalo dlouhé období útlumu, kdy provozovatelské instituce zajišťovaly jen nejnutnější údržbu. Z iniciativy tehdejšího vedoucího byla v roce 1981 v jeskyních uspořádána první výstava výtvarného umění. V roce 1991 převzala jeskyně ústřední organizace státní ochrany přírody (tehdy Český ústav ochrany přírody) a jeskyním se konečně dostalo odpovídající pozornosti. Byla zrekonstruována elektroinstalace v jeskyních (1994), zprůchodněn Objevitelský komín jako záchranná cesta (1997) a v důsledku extrémní povodně na řece Bečvě z roku 1997 zavedeno odsávání oxidu uhličitého z celé návštěvní trasy (2000). O rok později vyrostla nástavba provozní budovy (2001). V roce 2003 byla slavnostně vyhlášena Národní přírodní památka Zbrašovské aragonitové jeskyně a v roce 2005 dokončena celková rekonstrukce návštěvní trasy a jejího technického vybavení.

V roce 2006 vznikla v rámci státní ochrany přírody samostatná příspěvková organizace Správa jeskyní České republiky. V témže roce byl v jeskyních zahájen monitoring posunů na geologických zlomech a v roce 2012 bylo úspěšně ukončeno vyklízení všech horninových zakládek z dob zpřístupňování. Sté výročí svého objevení oslavily jeskyně v roce 2013 vydáním sborníku, zachycujícího všechny důležité mezníky v jejich historii a aktuální odborné poznatky o jejich vývoji.

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Pepa

09.10.21

Dobrý den, navštívil jsem jeskyni na Turoldu a byl to opravdu krásný zážitek, pěkná hloubka jeskyně, létající i spící netopýři. Úžasná průvodkyně Eva…

Michal, David a Marie

26.09.21

Dne 19.9.2021 jsme navštívili Jeskyni Balcarka se skvělým průvodcem Lukášem Beránkem. I přes to, že prohlídka trvala hodinu, dokázal po celou dobu o…