Zpřístupněné jeskyně v ČR od 18. prosince 2020 do odvolání pro veřejnost UZAVŘENY; prodej eVstupenek je pozastaven. více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Sloupsko-šošůvské jeskyně

Charakteristika / Ochrana a výzkum

V roce 1956 byl Moravský kras vyhlášen chráněnou krajinnou oblastí. Všechny podzemní a povrchové krasové jevy jsou přísně chráněny zákonem č. 114/97 Sb. Přísně chráněny jsou i vybrané druhy flory a fauny. Sloupsko–šošůvské jeskyně jsou přírodním zimovištěm řady druhů netopýrů, proto je činnost v jeskyni v měsících listopad až leden omezena na minimum. Během posledních rekonstrukcí prohlídkové trasy Sloupsko–šošůvských jeskyní byla snaha přiblížit jeskyně co nejvíce původnímu stavu, účinně chránit krápníkovou výzdobu před vandaly a citlivě nasvětlovat podzemní prostory. V jeskyni probíhá dodnes speleologický průzkum, dokumentace mikroklimatické, hydrochemické, geologické a další výzkumy, které doplňují studium přírodních procesů a vlivu člověka na krasové jevy.

Současné využití jeskyně

Sloupsko–šošůvské jeskyně jsou využívány především pro provozování veřejných prohlídek a odborných exkurzí. V Eliščině jeskyni se příležitostně konají veřejné pěvecké a hudební koncerty. Kromě těchto činností je ve vybraných partiích zřízena léčebna speleoterapie. Příznivé podmínky jeskynního ovzduší (vlhkost, obsah záporných iontů) působí blahodárně na astmatické potíže především u dětí z oblastí postižených exhalacemi. Mnohaletá úspěšná léčba ve Sloupských jeskyní vedla k zavedení speleoterapie v dalších podzemních prostorách Moravského krasu, v Císařské jeskyni.

Sloupsko–šošůvské jeskyně lze považovat za unikát, který slouží laické i odborné veřejnosti ke studiu a poznání přírodních a kulturních hodnot.

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Ema

28.12.20

Během naší dovolené jsme navštívili i Kateřinskou jeskyni (10. 8. 2020 v 9 hod.). Moc se nám prohlídka líbil a užili jsme si to. Náš zážitek velmi…

Marian H.

04.10.20

Dobrý den, dnes 4. 10. 2020 jsem navštivil jeskyně Na Pomezí. Náš zážitek byl však poloviční, protože v části trasy nefungovaly světla. Výpadek se…