Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Punkevní jeskyně

Charakteristika / Ochrana a výzkum

07tonymacoch.jpg

V roce 1956 byl Moravský kras vyhlášen chráněnou krajinnou oblastí. Punkevní jeskyně s Macochou a okolními krasovými žleby, jsou centrem národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy. Všechny podzemní i povrchové krasové jevy, jejich živé i neživé součásti, jsou přísně chráněny podle zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Od roku 1991 jsou jeskyně ve správě a přímé péči odborné organizace státní ochrany přírody. Punkevní jeskyně i okolní naučné stezky presentují návštěvníkům přírodu, její vývoj a zákonitosti. Podle přísného provozního režimu, limitujícího počty a frekvenci návštěvníků slouží jeskyně veřejnosti i odborným exkurzím. Příležitostně se v Předním dómu a na dně Macochy konají také pěvecké a hudební koncerty.

V celém jeskynním systému pokračuje speleologický průzkum, dokumentace, mikroklimatické, hydrochemické, geologické a další výzkumy, které doplňují studium přírodních procesů a vlivu člověka na krasový ekosystém. Umožňují také zlepšovat odbornou péči a ochranný i provozní režim této mimořádné přírodní památky.

Pozoruhodné výsledky přináší zejména mikroklimatická sledování těchto dynamických podzemních prostor, stejně jako potápěčské průzkumy hlubin macošských jezírek, jejichž dna dosud nebylo dosaženo.

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Jana

04.09.22

30.8.2022 sme navštívili už šiestu sprístupnenú jaskyňu v ČR. Javoříčské jaskyně je nádherná, je v nej čo obdivovať. Zážitok nám pokazil veľmi slabý…

Andrea

24.08.22

O víkendu jsme zavítali s přítelem :-) Slečna průvodkyně milá i její kolega, který nám zodpověděl všechny zvědavé dotazy. Celkově ochotní zaměstnanci…