Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Punkevní jeskyně

Informace

Doporučujeme si rezervovat vstup! Punkevní jeskyně leží v severní části Moravského krasu v kaňonu Pustého žlebu, v národní přírodní rezervaci Vývěry…

Více informací

Kontakt a rezervace

Vedoucí: Hynek Pavelka
678 01 Blansko
+420 516 413 575 info@caves.cz
49° 22' 15.900''N; 16° 43' 33.700''E

Zobrazit mapu

Trasy a ceny

60 min
7-8 °C
99 %
1250 m
240
 
Zobrazit vstupné a slevy

Vstupné

 • Plné

  180,- Kč

 • Snížené

  160,- Kč

 • Dětské

  100,- Kč

Popis

Z Pustého žlebu vchází návštěvníci do volných prostor suché části Punkevních jeskyní uměle prostřílenou štolou.

Vstupují do dlouhé prostory Předního dómu. Projdou kolem Strážce, 4 metry dlouhého stalaktitu a přicházejí na most, zbudovaný při generální rekonstrukci v roce 1996. Z mostu se otevírá pohled na překrásně zdobenou stěnu Předního dómu a na nejmohutnější krápník Punkevních jeskyní, stalagnát Salmův sloup. V zadní části dómu je Zrcadlové jezírko. V něm se odráží zajímavé skupiny krápníků, mj. i tzv. Převrácený deštník, Dvě sovy, Hrad na skále či dvoumetrový Turecký minaret. Na opačné straně dómu jsou typické žlábkové škrapy.

Prohlídka pokračuje přes sifon, nejnižší suché místo Punkevních jeskyní, které bylo v dřívějších dobách často zaplavováno. Dnes je zde hladina automaticky regulována čerpadlem.

Po dlouhých schodech návštěvníci vystupují do Reichenbachova dómu, několik desítek metrů vysoké, mohutné prostory. Cedulky s letopočty 1914 a 1938 ukazují nejvyšší hladinu Punkvy za povodní. Z dómu vybíhá několik vysokých komínů i horizontální, veřejnosti nepřístupné chodby Kalcitových jeskyní s čistou průhlednou krápníkovou výzdobou.

Prohlídková trasa vede dál krásně zdobenou Stalagmitovou chodbou do Zadního dómu. Zajímavostí této prostory je dvojice stalagmitů s rovnou plochou na vrcholu - Trpaslík a Váza. Plocha vznikla v místě rozstřikující se vody, dopadající v mohutných kapkách z velké výšky. V Zadním dómu upoutá i skupina krápníků zvaná Turecký hřbitov a dlouhý stalaktit Jehla. Návštěvníci sestoupí po schodech do síně U anděla, mohutného stalagnátu unikátních tvarů. Odtud vybíhá Tunelová chodba zpět k sifonu, ale návštěvníci pokračují umělou štolou až na dno propasti Macochy. Odtud se otevírá úchvatný pohled na monumentální, 138,5 m vysoké, skalní stěny. Na samotném dně propasti, pod chodníkem, jsou vidět dvě jezírka a tzv. Jalové koryto, kterým za vyšších vodních stavů přitéká z Předmacoškého sifonu Punkva z prostor Amatérské jeskyně. Horní jezírko je hluboké cca 13 metrů a Dolní, kterým se ponáří Punkva do dalších prostor, je podle speleopotápěčských průzkumů z roku 2000 hluboké 49 m. Návštěvníci zde vyslechnou pověst o Macoše a pokračují chodbou k přístavišti, kde začíná vodní plavba na motorových člunech. První úsek vodní plavby vede slepým ramenem Punkvy kolem vysokých komínů k tzv. Čtyřicítce. Tady, z chodby hluboko pod hladinou, vyvěrá Punkva do volných prostor, takže dál pokračuje plavba již po aktivním toku. Návštěvníci shlédnou pod hladinou osvětlené Skalní mosty a proplují po Pohádkových jezerech k podzemnímu přístavišti. Zde vystoupí a přes Bobří síňku, kde profesor Absolon kdysi nalezl ....let staré kosti bobrů, projdou do Masarykova dómu s nejpůsobivější krápníkovou výzdobou. Byl objeven při odstřelech stropů roku 1920 a dodnes se v něm zachovalo množství brček a hůlkových stalaktitů, jimž dominuje mohutný prosvětlený stalagnát Husův sloup. Po návratu na loďky, pokračuje plavba nízkou, již denním světlem prosvětlenou chodbou až do vývěru Punkvy.

 • RODIČE ZVAŽTE, JESTLI VAŠE DÍTĚ PROHLÍDKA JESKYNĚ ZAJÍMÁ A ZDA JI VYDRŽÍ BEZ TOHO, ŽE BY RUŠILO OSTATNÍ NÁVŠTĚVNÍKY.
70 min
7-8 °C
99 %
1550 m
240
 
Zobrazit vstupné a slevy

Vstupné

 • Plné

  160,- Kč

 • Snížené

  140,- Kč

 • Dětské

  90,- Kč

Popis

Platí jen při zvýšené vodní hladině!

55 min
7-8 °C
99 %
1100 m
240
 
Zobrazit vstupné a slevy

Vstupné

 • Plné

  110,- Kč

 • Snížené

  90,- Kč

 • Dětské

  70,- Kč

Popis

Platí jen zvýšené vodní hladině!  Pozn.: Za normálního vodního stavu není možné absolvovat prohlídku bez vodní plavby. Návštěvníci jdou nejprve pěšky na dno propasti Macocha a odtud plují zpět jinou trasou na lodičkách.

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Hrabčákovic

18.11.18

Dobrý deň, moc ďakujeme všetkým zúčastneným za akciu Duchařina v Punkevních jeskyních 3.11.2018 - naozaj vydarená akcia. Všetci dobrovoľníci boli…

Rodina Pokorných

04.11.18

3.11.2018 jsme byli s celou rodinou na strašidelné prohlídce punkevních jeskyní a bylo to naprosto úžasné. S rodinou vymeteme kdejakou akci, ale tato…