Doporučení pro návštěvníky jeskyní více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Koněpruské jeskyně

Charakteristika / Ochrana a výzkum

  • Všechny jeskyně i povrchové krasové jevy Českého krasu jsou chráněny podle § 10 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, některé jsou navíc součástí zvláště chráněných území.
  • CHKO Český kras byl vyhlášen výnosem Ministerstva kultury ČSR pod čj. 4.947/72-II/2 ze dne 12. 4. 1972 na území o rozloze 12.823 ha.
  • Koněpruské jeskyně (dále jen KoJ) leží ve zvláště chráněné oblasti NPP Zlatý kůň (dříve Chráněný přírodní výtvor), vyhlášené r. 1972.
  • Od r. 2006 jsou KoJ (i všechny ostatní zpřístupněné jeskyně v ČR) ve správě a odborné péči státní příspěvkové organizace Správa jeskyní České republiky, řízené Ministerstvem životního prostředí.
  • Jeskyně slouží veřejnosti i odborným exkurzím. Intenzivní turistický provoz by mohl vážně poškodit citlivý jeskynní ekosystém, proto je nezbytná důsledná regulace návštěvnosti, dodržování stanoveného počtu osob v jednotlivých výpravách i četnost jejich vstupů. Poněkud netradiční způsob využití jeskyní občas zvolí někteří jedinci, kteří mají k jeskyním niterní vztah.
  • Začleněním Koněpruských jeskyní do resortu životního prostředí se v nich začalo více dbát na jejich ochranu - průběžně se v nich likviduje lampenflóra, došlo k výměně dosloužilého zábradlí za nerezové postupně byly vyměněny uzávěry vchodů, započalo se s likvidací plísňových povlaků v jeskyních, z jeskyně byla odstraněna část sutě vzniklé během zpřístupňování apod.
  • Ročně Koněpruské jeskyně navštíví okolo 100.000 návštěvníků. Od zpřístupnění v r. 1959 jeskyně vidělo již přes 5 miliónů návštěvníků.
  • Jeskyně a jejich bezprostřední okolí se občas stávají kulisou reklamních šotů, televizních či filmových scén (z poslední doby např. Jezerní královna, Zdivočelá země, O Červené Terezce).
  • Koněpruské jeskyně, díky své poloze, patří v Českém krasu k nejstarším jeskyním s krápníkovou výzdobou, která je zde vyvinuta v nejúplnějším sledu. Proto slouží jako etalonová lokalita pro její studium. Jeskynní výplně umožňují rekapitulovat vývoj podnebí, krajiny i života v minulosti. Žákům škol slouží jako názorná učební pomůcka.
  • Jeskyně leží v bezprostřední blízkosti činných lomů. Po dohodě s těžební organizací se na řadě míst jeskyně monitoruje vliv trhacích prací na stabilitu horninového masívu, volných bloků v závalu i na krápníkovou výzdobu.

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Markéta Mičková

12.04.22

Chtěla bych touto cestou poděkovat za úžasnou prohlídku jeskyně, kterou jsme absolvovali se slečnou Natalií. Byla zo její první a mohu jen…

Margaret

12.04.22

Dech berouci podivana. Uzasna atmosfera. Velke diky sikovnemu panu pruvodci. Moje holky (7 a 10 let) se narodili v anglii - pruvodce bez mrknuti oka…