Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Koněpruské jeskyně

Informace

Otevřená učebnice krasu... Koněpruské jeskyně leží ve středních Čechách, sedm kilometrů jižně od Berouna v chráněném území CHKO Český kras,…

Více

Stáhnout otevírací doby a ceník v PDF

Otevírací doba

02.04.2023

8:00 - 16:00

Kompletní přehled

On-line vstupenky

Dárkový poukaz

Kontakt

Vedoucí: Alexandr Komaško
266 01 Beroun
informace: +420 730 572 485, infokj@caves.cz, koneprusy@caves.cz
facebook.com/konepruskejeskyne
49°54′58.100″N; 14°04′07.900″E

Zobrazit mapu

Trasy a ceny

50-60 min
9-10,5 °C
96-100 %
620 m
483
 
On-line vstupenky  
Zobrazit vstupné a slevy

Vstupné

  • Plné

    210,- Kč

  • Snížené

    170,- Kč

  • Dětské

    110,- Kč

Popis


Návštěvníky od pokladny ke vchodu do jeskyní, které jsou odtud vzdáleny pouhých 200 m, nasměrují velké bílé šipky. Průvodce si návštěvníky převezme u tzv. turniketu, který je nedaleko vchodu. Za turniketem vede cesta ke vstupu do jeskyní po schodišti ve skalní stěně bývalého Houbova lomu, ze kterého byla tato část jeskyní r. 1951 objevena, a kterým dnes prochází naučná stezka Zlatý kůň. Ze schodiště je výhled na Velkolom Čertovy schody.

Vlastní prohlídka začíná vstupem do středního patra jeskynního systému, které je situované převážně na rozhraní koněpruských a suchomastských vápenců. Hned za vchodem je ve stropu vstupní prostory dobře patrná jedna z geologických rarit Zlatého koně – neptunická žíla.

První zastávkou je jeskyně Lazzera Spallanzaniho (1). V ní se návštěvníci dozví základní informace o jeskyních a jejich genezi.  Trasa nad krápníkovým útvarem zvaným Věčná touha se stáčí doprava a pokračuje až ke schodišti, po kterém návštěvníci sestoupí. Chodba pokračuje dolů do tzv. Vánoční jeskyně, návštěvníci však zabočí vlevo, projdou síní U Labutě a dojdou do síně U varhan (2). Od Varhan se stoupá po schodech nahoru. Po pravé straně jsou v hlinách vidět malá jezírka, v nichž se často drží voda. Po projití druhým tunelem nalevo za prosklenými dveřmi uvidíme objevnou chodbu. Návštěvníci vystoupají po několika schodech napravo do Marešovy síně (3). Na stěně proti schodišti je zoubkovaná záclonka, nejhezčí výzdoba této prostory. Zajímavé jsou i žebrovité krápníky na převislé stěně nad schodištěm. Část výzdoby byla bohužel poničena v 50. letech minulého století, v době po objevu, kdy jeskyně nebyly ještě řádně zabezpečeny. Z Marešovy síně se vrací zpět a pokračuje se po dlouhém klesajícím schodišti Kuklovým dómem až před Letošníkovu propast (4), kde se trasa větví. Proti propasti je schodiště dolů se zábradlím uprostřed. Po jeho pravé straně se schází do Staré chodby (4) a po projití uzavřeného okruhu se po druhé straně zábradlí návštěvníci vracejí zpět. Nad schodištěm je komín vedoucí do svrchního patra jeskyní. Od Letošníkovy propasti pokračují vpravo do uměle raženého tunelu směrem k největší prostoře Koněpruských jeskyní - Proškovu dómu (5). Na stropní bráně, kterou se vstupuje do Proškova dómu, je další zdejší rarita – jedna z nejstarší a také nejzajímavější výzdoby Koněpruských jeskyní - tzv. „Koněpruské růžice“. Proškův dóm je nejzazší částí prohlídky, odtud se návštěvníci jinou cestou vrací zpět do Kuklova dómu. Projdou pod balvanitým suťákem do Pustého dómu (6), kde je vystaveno několik kopií kosterních nálezů z jeskyní. Od kostí se pokračuje po schodech nahoru, projde se Petrovým dómem a opět se klesá do jeskyně Jaroslava Petrboka (7). Tato prostora má nečekaně vysoký a členitý strop. Z jednoho z komínů „vytéká“ mohutný sintropád. Asi po 50-ti metrech se přijde k železnému točitému schodišti. Točité schodiště zavede návštěvníky do svrchního patra, zvaného též Mincovna (8), kde byla ve středověku provozována tajná penězokazecká dílna.

Svrchním patrem prohlídka jeskyní končí. U východu z jeskyně je na povrchu možno pokračovat po naučné stezce opatřené pěknými instruktážními tabulemi.

  • RODIČE ZVAŽTE, JESTLI VAŠE DÍTĚ PROHLÍDKA JESKYNĚ ZAJÍMÁ A ZDA JI VYDRŽÍ BEZ TOHO, ŽE BY RUŠILO OSTATNÍ NÁVŠTĚVNÍKY.

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

David

12.02.23

Nejkrásnější prohlídka se skvělým průvodcem a ty nejkrásnější jeskyně co jsme zatím navštívily.

Lukáš Kozmer

05.02.23

Dobrý den, dne 4.2. jsme s kolegou navštívili Sloupsko-šošůvské jeskyně. Velice hezká záležitost a při baterkách obzvláště. Paní průvodkyně byla…