Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jeskyně Výpustek

Charakteristika

Moravský kras

vchod.jpg

je největším a nejvýznamnějším krasovým územím v České republice. Leží severně od Brna a s plochou 94 kilometrů čtverečních devonských vápenců (šířka 3 – 5 kilometrů, délka 25 kilometrů je součástí Drahanské vrchoviny. Hydrografické poměry jej dělí na severní část – systém Punkvy, střední – systém Křtinského a Jedovnického potoka a jižní část – systém Říčky.

JESKYNĚ VÝPUSTEK

  • leží ve střední části Moravského krasu v horním úseku Křtinského údolí nedaleko Křtin v chráněné krajinné oblasti Moravský kras

  • tvoří dvě jeskynní patra prastarého ponorového systému Křtinského potoka

  • je významnou paleontologickou lokalitou, jedním z mála evropských nalezišť kompletních koster staročtvrtohorní (pleistocénní) zvířeny

  • má celkovou délku všech známých prostor cca 2500 metrů s výškovým rozpětím (denivelací) 55 metrů

  • v období prvních speleologických průzkumů v 18. století byla považována za největší jeskyni Moravy

  • byla v průběhu 20. století intenzívně využívána: k těžbě fosfátových hlín, jako vojenské skladiště, německá zbrojní továrna, tajné velitelské stanoviště vojsk české a dříve československé armády pro případ válečného konfliktu, ve kterém by byly použity zbraně tzv. hromadného ničení (jaderné, chemické, biologické).; přesto se některé její části zachovaly v přírodním stavu

  • představuje svoji přírodu i pohnutou historii na 600 metrů dlouhém návštěvním okruhu, jehož prohlídka trvá 75 minut

  • teplota vzduchu činí 7–9 °C, relativní vlhkost cca 95 %.

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Hrabčákovic

18.11.18

Dobrý deň, moc ďakujeme všetkým zúčastneným za akciu Duchařina v Punkevních jeskyních 3.11.2018 - naozaj vydarená akcia. Všetci dobrovoľníci boli…

Rodina Pokorných

04.11.18

3.11.2018 jsme byli s celou rodinou na strašidelné prohlídce punkevních jeskyní a bylo to naprosto úžasné. S rodinou vymeteme kdejakou akci, ale tato…