Cyklus koncertů Jaroslava Svěceného KRASOVÉ HUDEBNÍ LÉTO 2021 začne v neděli 4. července v jeskyni Výpustek u Křtin - Ve znamení argentinského tanga více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jeskyně Na Turoldu

Fotogalerie / Zámecká jeskyně - pracovní ruch

Vchod do Zámecké jeskyně zabíral původně třetinu druhého nádvoří Mikulovského zámku. Proto bylo nutné nainstalovat skruže a vstupní kavernu zasypat.
Mapování v Novoroční chodbě  - Mapování ve složité síti chodeb, síní a dómů vytvořené v několika patrech jeskyně Na Turoldu a Liščí díry je náročné.  (41.jpg) Řícené dómy - odstraňování sutě a závalů  - Mnohdy i v malé neprůlezné chodbě se může po rozšíření objevit na jejím konci překvapení.
Foto : Jiří Kolařík (42.jpg) Řícené dómy - Na odstraňování všudypřítomné sutě a kamínků je zapotřebí dopravit kbelíky mnohdy i za cenu deformací. Foto: Jiří Kolařík

 (43.jpg)
Sestupná chodba  - Tam kde nepomůže kladivo, přichází na řadu těžší technika. Foto: Jiří Kolařík
 (44.jpg) Ukládání skruží 1 - Úprava vchodu do Zámecké jeskyně na nádvoří Mikulovského zámku. Foto: Jiří Kolařík (45.jpg) Ukládání skruží 2 - Vchod do Zámecké jeskyně zabíral původně třetinu druhého nádvoří Mikulovského zámku. Proto bylo nutné nainstalovat skruže a vstupní kavernu zasypat.
Foto: Jiří Kolařík (46.jpg)
Jeskyňáři podpírají strop - mají totiž svou jeskyni rádi, foto Z. Frgala (54.jpg)

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Blahoutovi

14.06.21

Dobrý den, rádi bychom moc pochválili našeho pana průvodce Jakuba Bínu v Jeskyni na Špicáku. Výklad a celková atmosféra byla perfektní. I ostatní…

Hana

06.06.21

Dobrý den, 4. června jsme byli v rámci dovolené v jeskyni Balcarka a byla to neskutečná nádhera. Nejsilnější zážitek to byl v hlavním dómu díky…