Zpřístupněné jeskyně jsou od 12. října 2020 do odvolání pro veřejnost UZAVŘENY a prodej eVstupenek pozastaven. více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jeskyně Na Turoldu

Charakteristika / Zajímavosti

Veřejnosti nepřístupné části systému jeskyně Na Turoldu a Liščí díra

Brčka v Dómu fantazie, foto J. Kolařík

Návštěvní trasu jeskyně Na Turoldu tvoří pouhá jedna osmina z celkového rozsahu známých prostor. Velkou část jeskyně, kam se návštěvníci nemohou podívat, tvoří těsné chodby náročné na zdolávání (například Bludiště, Fakírské chodby, Horní patra jeskyně, Velikonoční síně, Krystalická chodba a další), ale i velké dómy a síně ( Dóm fantazie, Tunelová chodba, Učitelčin dóm, Černá chodba, Obdélníkový dóm, Odpočinkový dóm, Divadelní dóm, Nízký dóm, Řícené dómy, Bílá síň, Nová krápníková síň, Stará krápníková síň atd.), které se za těmito úzkými prostorami nachází. Odměnou za námahu však je výzdoba, která se v těchto prostorách objevuje. Stěny i stropy Krystalické chodby jsou zdobeny trsy krystalů kalcitu různých velikostí, stěny Řícených dómů přecházejí místy v plochy pokryté jehličkovou výzdobou. Dóm fantazie spolu s Novou krápníkovou síní je jedním z mála míst v jeskyni, kde lze spatřit krápníkovou výzdobu. V Aragonitové propástce, Černé chodbě, Síňce tradic a v Divadelním dómu jsou pukliny a dutiny ve stěnách vyplněny drobnými krystaly sádrovce. V Odpočinkovém dómu se při vyšším stavu spodních vod rozlévá rozsáhlé, i když nehluboké jezero smaragdově zelené vody.

Speleologický průzkum v systému Jeskyně Na Turoldu - Liščí díra stále pokračuje a každoročně přibývá několik desítek metrů nově objevených prostor.

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Marian H.

04.10.20

Dobrý den, dnes 4. 10. 2020 jsem navštivil jeskyně Na Pomezí. Náš zážitek byl však poloviční, protože v části trasy nefungovaly světla. Výpadek se…

Michaela

30.09.20

V Javoříčských jeskyních jsme byli 12.9. na první ranní prohlídce. Ráda bych poděkovala panu průvodci, který byl ochoten přizpůsobit podobu prohlídky…