Jak si nejlépe zajistit návštěvu zpřístupněné jeskyně ČR? více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jeskyně Na Turoldu

Okolí

Mikulov
Město patří mezi jedno z center jižní Moravy. Nachází se v nejjižněji položeném okrese Jihomoravského kraje, v těsné blízkosti rakouských hranic.
Barokní zámek, tvoří se Svatým kopečkem a Kozím hrádkem tři dominanty města.
Historické centrum Mikulova bylo v roce 1952 vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Pozornost zasluhují kanovnické domy, radnice, kašna se sochou Pamony, barokní trojiční sloup – sousoší Nejsvětější Trojice či piaristy vybudovaný komplex budov gymnázia z roku 1631. Na náměstí nelze přehlédnout renesanční sgrafitový dům U Rytířů, který vznikl po požáru v roce 1561 spojením několika gotických domů a Dietrichsteinskou hrobku.

Zajímavými církevními stavbami jsou kostel sv. Jana Křtitele, který je díky monumentální nástropní fresce ztvárněné Františkem Antonínem Maulberschem považován za jeden z evropských skvostů pozdního baroka, a pravoslavný kostel sv. Mikuláše, původní německý evangelistický kostel z roku 1903, který nyní spravuje pravoslavná církev. V kostele sv. Václava se čtyřpatrovou renesanční věží je umístěná v lobkovické kryptě kostnice.

Mikulov býval významným židovským centrem a je součástí turistické destinace Pálava a Lednicko-valtickým areálem, který je po právu zvaný Zahrada Evropy.

Mezi pamětihodnosti v okolí je oblast kolem Dolních Věstonic. Ta patří k nejvýznamnějším sídlištním aglomeracím starší doby kamenné v Evropě.

Velkým magnetem pro turisty, kteří se na Mikulovsku rozhodnou strávit letní dovolenou, jsou Novomlýnské nádrže. Na své si zde přijdou milovníci relaxačního vyžití, sportů, vodních sportů, rybolovu, ale i turistiky a cykloturistiky.

Barokní zámek 

Zámek je dnešním sídlem Regionálního muzea v Mikulově, kde nalezneme tyto okruhy expozic:

Historie – v Galerii Dietrichsteinů se dozvíme o historii zámku, města a rodu Dietrichsteinů

Vinařství – unikátní obří sud, vinařské lisy a sudy z 18.a 19. století

Výtvarné umění – nabízí sbírky současného umění

Archeologie – archeologická expozice o obyvatelích a dobyvatelích jižní Moravy na počátku letopočtu Římané a Germáni v kraji pod Pálavou.

Svatý kopeček

Je přírodní i kulturní pamětihodností zároveň. Na vršku se nachází poutní kostel sv. Šebestiána, zvonice a kaple křížové cesty s ranně barokní výzdobou. Již tradiční se stala Mariánská pouť, během níž poutníci vynášejí na Svatý kopeček Černou madonu Loretánskou.

.

.

.

Kozí hrádek

Ochranná věž střežila od 16. století severní přístup do města a možností dalekonosné palby posilovala obranyschopnost hradu. Vedle věže bývala výrobna ledku pro potřeby císařské zbrojnice ve Vídni.

.Dietrichsteinská hrobka

Kostel sv.Anny postavený v roce 1623 ve svých zdech původně ukrýval Svatou chýši, vzor pražské Lorety. Po zhoubném požáru z roku 1784 však z chrámové lodi kostela zbylo pouze obvodové zdivo. Jeho monumentální fasáda od slavného architekta Johana Bernarda Fischera z Erlachu, tvůrce schönbrunnského paláce ve Vídni, naštěstí zkáza ušla. Ruina kostela byla v polovině 19. století přestavěna na rodinnou hrobku, v níž dnes spočívá 45 rakví s ostatky Dietrichsteinů.

.

.

.

Židovské centrum

Na zhruba kilometrové trase Naučné stezky židovskou čtvrtí je označeno a podrobně popsáno třináct domů v bývalém židovském ghettu. Součástí naučné stezky je i synagoga, která pochází z roku 1550, kdy v Mikulově působil rabi Löw. Nyní je zde umístěná expozice věnovaná moravským Židům. Součástí trasy je i proslulý židovský hřbitov, který patří k největším a nejvýznamnějším v České republice. Dochovalo se zde 4000 náhrobků, z nich nejstarší čitelný je čtyři sta let starý.

.

Pálava

Nejvyšším bodem Pálavy je vrch Děvín (554 m n.m.), na jehož úpatí se nachází zřícenina hradu Děvičky. Nejvýznamnější památkou střední části Pálavy je zřícenina Sirotčího hrádku, postaveného na přelomu 13. a 14. století na dvou skalních útesech. Součástí Pavlovských vrchů je i území Stolové hory (458 m n.m.), které je chráněno jako národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen. V rezervaci rostou a žijí vzácné druhy rostlin a živočichů, např. šalvěj habešská, která se zde vyskytuje jen na jediném místě v České republice. Tradiční a turisty vyhledávanou trasou je naučná stezka Děvín. Na 15 zastaveních se návštěvníci seznámí s rostlinami a živočišnými druhy, s myslivostí a lesním hospodaření, s geologickou stavbou Pálavy, s historií a osídlením hradu Děvičky a s okolní vodohospodářskou a zemědělskou problematikou.

Tento harmonický krajinný komplex Pavlovských vrchů a údolí řeky Dyje byl v roce 1986 zapsán na listinu biosférických rezervací UNESCO.

Lednicko-valtický areál

Lednicko-valtický areál byl vyhlášen rezervací světového kulturního dědictví UNESCO. Nachází se v něm tyto památky: Minaret – rozhledna v maurském stylu o výšce 62 m s nádherným výhledem do parku a okolí, Rybniční zámeček, Lovecký zámeček, Kaple sv. Huberta – pseudogotická kaple z roku 1885 z pískovcových kvádrů, Zámek Lednice – romantický zámek uprostřed pečlivě udržovaných zahrad a přírodního parku, po složitém vývoji se dochovala poslední přestavba v novogotickém stylu z let 1846–1858, Janův hrad (Janohrad) – jednopatrová romantická zřícenina hradu, Nový dvůr, Belvedere – klasicistní zámeček z roku 1818, Kolonáda zvaná Reistna – postavená podle vzoru schönbrunnské kolonády ve Vídni, Apollónův chrám – pochází z let 1817–1819 a byl pojmenován podle řeckého boha Apollona, Obelisk – postaven v roce 1798 na památku uzavření míru mezi Francií a Rakouskem, Lány, Tři Grácie – klasicistní kryté sloupořadí z roku 1826, Rendezvous- romantická stavba Dianina chrámu, Zámek Valtice – současnou barokní stavbu zahájil koncem 17. století Karel Eusebius z Lichtenštejna, Valtice se staly hlavním rodovým sídlem, Hraniční zámeček – klasicistní stavba z let 1826-1827 postavená na čáře, rozdělující historická území Moravy a Dolního Rakouska, Pohansko – empírový lovecký zámeček.

.

Dolní Věstonice

Nachází se zde archeologická expozice věnována době lovců mamutů. Obec proslavila paleolitická soška Věstonické Venuše, objevená v roce 1925 na severním úpatí Děvína.


Novomlýnské nádrže

Rozsáhlá vodní plocha u Autokempu ATC Merkur na břehu horní Novomlýnské nádrže nabízí snad nejlepší podmínky pro windsurfing v České republice.


Turistika

Nejenom výlety na Pálavu a za historickými památkami nabízí kraj pod Pálavou. Mikulov je město zasazené do krajiny plné vinic, sadů a vesniček.Na své si přijdou i milovníci dobrého vína a vinařských tradic. Proto bylo zřízeno několik vinných naučných stezek mezi něž patří: Putování za vínem moravsko – rakouským pomezím (délka 126 km), Moravská vinná stezka (280 km), Mikulovská vinařská stezka ( 82 km), Vinařská naučná stezka Mikulov (20km), Vinařská naučná stezka Stará hora (3,5 km), Vinařská naučná stezka Valtice (5 km).

Cykloturistika

Velmi hustá síť turistická cyklostezek, na které se lze z Mikulova napojit, skýtá nejrozmanitější možnosti pro objevování bližšího i vzdálenějšího okolí města včetně výletů do sousedního dolnorakouského regionu.

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Květa Chramostová

21.06.20

Dobrý den. V létě 2019 jsme vyrazili s přítelem na Tour de Morava a samozřejmostí byla návštěva Macochy. Průvodkyní nám byla mladá slečna, jejíž…

A. Fantová

20.06.20

Dobrý den, dne 16. června 2020 (prohlídka ve 13:00) jsme navštívili vaši jeskyni. Chtěla bych alespoň touto cestou moc poděkovat příjemné paní…