Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jeskyně Na Turoldu

Charakteristika

Jihomoravský kras

Pavlovské vrchy, foto J. Kolařík

je vápencové území na samém jihu Moravy - Pavlovské vrchy, protáhlý členitý hřeben vystupující v délce 10 kilometrů a šíři 7 kilometrů z nížiny Dyjskosvrateckého úvalu mezi Mikulovem, Věstonicemi a Pavlovem. Tvoří je druhohorní, jurské až křídové vápence, které náleží geologickým příkrovům Západních Karpat. Zatím osmnáct známých jeskyní se nachází ve vrchu Turold, Svatém kopečku, Šibeničním a Růžovém vrchu, na Tabulové hoře, Martince, Kotli, Soutěsce a v Mušlově. Největší podzemní systém tvoří Jeskyně Na Turoldu - Liščí díra.

Jeskyně Na Turoldu

Vchod do jeskyně, foto J. Kolařík
  • se nachází při severním okraji Mikulova v opuštěném kamenolomu pod vrchem Turold (385 m n. m.);

  • byla objevena při těžbě kamene roku 1951 nedaleko již dříve zničené Turoldovy jeskyně;

  • je složitým a mimořádně členitým systémem chodeb síní a dómů o sedmi patrech;

  • je dlouhá celkem 1650 metrů s výškovým rozpětím (denivelací) 47 metrů a spolu s Liščí dírou je největším jeskynním systémem v druhohrních vápencích České republiky o celkové délce 3100 metrů;

  • má stěny místo krápníků tvarované a zdobené unikátní "Turoldskou výzdobou", která nemá v našich jeskyních obdoby;

  • má teplotu vzduchu 7-9 °C, vodu v jezerech 6 °C, relativní vlhkost vzduchu "pouhých" 74-84%;

  • je největším zimovištěm ohroženého "netopýra" vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) na jižní Moravě;

  • je jedinou veřejnosti zpřístupněnou jeskyní v druhohorních vápencích v ČR;

  • od roku 2004 má 280 metrů dlouhou návštěvní trasu s průměrnou dobou prohlídky 40 minut;

  • leží na území přírodní rezervace Turold (16,84 hektarů od roku 1946) v chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervaci Pálava.

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

David

12.02.23

Nejkrásnější prohlídka se skvělým průvodcem a ty nejkrásnější jeskyně co jsme zatím navštívily.

Lukáš Kozmer

05.02.23

Dobrý den, dne 4.2. jsme s kolegou navštívili Sloupsko-šošůvské jeskyně. Velice hezká záležitost a při baterkách obzvláště. Paní průvodkyně byla…