Zpřístupněné jeskyně jsou od 12. října 2020 do odvolání pro veřejnost UZAVŘENY a prodej eVstupenek pozastaven. více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jeskyně Na Turoldu

Navštivte nás / Návštěvní řád

Otevírací doba:

 • Jeskyně jsou přístupny veřejnosti:
  od 1.4. do 30.4. v Po – Pá dle dohody,
  od 1.5. do 31.5. v Út – Ne od 9.00 do 16.30 hod.,
  od 1.6. do 31.8. denně od 9.00 do 17.00 hod.,
  od 1.9. do 31.10. v Út – Pá vstupy v 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16 hod., v So – Ne od 9.00 do 16.30 hod.

 • Časy vstupů jednotlivých výprav do podzemí určuje dispečer provozu podle počtu návštěvníků, jazyka, ve kterém je podáván výklad a provozních možností správy JNT. Informace o časech vstupů podává dispečer provozu v pokladně. Poslední prohlídka začíná v 17.00 hod., v květnu, září a říjnu v 16.30 hod.

 • V mimosezónním období jsou jeskyně uzavřeny. Mimořádné prohlídky v dubnu lze uskutečnit pouze po předchozí telefonické dohodě, ve všední dny a dle provozních možností správy jeskyní.

 • Vyžadují-li to bezpečnostní nebo jiné vážné důvody, mohou být jeskyně zčásti nebo zcela uzavřeny. Uzavření jeskyní na delší dobu se veřejnosti oznamuje vývěskou na objektu, na internetových stránkách www.caves.cz a v médiích.

Organizování vstupů do jeskyní:

 • Počet návštěvníků v jedné skupině je minimálně 4 a maximálně 15 osob.

 • Hromadné výpravy, které mají předem rezervován čas vstupu, mají přednost před ostatními návštěvníky. Neohlásí-li se objednaná výprava nejpozději 15 minut před sjednanou dobou u pokladny, ztrácí právo na přednostní prohlídku.

 • Za prohlídku jeskyní se platí vstupné předem, výše vstupného a rozsah slev je určen aktuálním vyvěšeným ceníkem.

 • Vstupenka platí jen k jedné návštěvě jeskyně, zakoupené vstupenky se nepřijímají zpět.

 • Vstup do jeskyní organizuje průvodce podle pokynů dispečera provozu.

 • Organizované skupiny musí být do jeskyní doprovázeny též svými vedoucími.

 • Nemá-li správa jeskyní pro zahraniční skupinu k dispozici průvodce se znalostí příslušného jazyka, je vedoucí skupiny povinen poučit ji o povinnostech plynoucích z návštěvního řádu.

 • Pro použití vlastního fotoaparátu nebo videokamery v jeskyních je nutno zakoupit v pokladně povolení současně se vstupenkou, jinak je fotografování a filmování zakázáno. Fotografie a videosnímky získané v jeskyních není dovoleno využívat ke komerčním účelům.

 • Návštěvníci, kteří mají zaplaceno povolení k fotografování nebo filmování, se nesmějí během prohlídky vzdalovat od výpravy, zdržovat prohlídku a omezovat ostatní návštěvníky.

 • Vstup do jeskyní je zakázán: bez doprovodu průvodce, osobám pod vlivem alkoholu či omamných látek a dětem do 10-ti let bez doprovodu dospělé osoby.

Prohlídka jeskyní:

Prohlídka jeskyní trvá přibližně 55 minut.

Návštěvníci jsou po celou dobu prohlídky povinni:

 • dbát pokynů průvodce a nerušit jeho výklad,

 • dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v jeskyních, při chůzi se přidržovat zábradlí,

 • při jakékoli nepředvídané události zůstat na místě, zachovat klid a řídit se pokyny průvodce,

 • neprodleně hlásit průvodci jakékoli poranění či nevolnost během prohlídky.

Doporučení:

 • Prohlídka jeskyní se nedoporučuje osobám se sníženou pohyblivostí, obtížně zdolávajícím schody a dětem do tří let věku.

 • Teplota vzduchu v jeskyních se pohybuje okolo 7-9o C, doporučuje se proto přiměřené oblečení.

Ochrana přírody a ochrana zařízení jeskyně:

JESKYNĚ JSOU SOUČÁSTÍ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ PODLE ZÁK.ČNR Č.114/92 SB., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY. PROTO JSOU NÁVŠTĚVNÍCI POVINNI RESPEKTOVAT NA POVRCHU I V PODZEMÍ VŠECHNY JEHO OCHRANNÉ PODMÍNKY, NEPOŠKOZOVAT PŘÍRODNÍ JEVY (SKALNÍ ÚTVARY, DŘEVINY, ROSTLINY, APOD.) A POHYBOVAT SE POUZE PO VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍCH. PORUŠENÍ OCHRANY ČI POŠKOZENÍ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ČÁSTÍ PŘÍRODY PODLÉHÁ SANKCI DO VÝŠE 50.000,- KČ.

Je zakázáno:

 • dotýkat se, či jakýmkoli způsobem poškozovat výzdobu a stěny jeskyní,

 • kouřit, jíst, pít, odhazovat odpadky nebo jiným způsobem znečišťovat jeskynní prostory,

 • vstupovat mimo chodníky prohlídkové trasy či vzdalovat se od skupiny vedené průvodcem,

 • nosit do jeskyní objemná zavazadla, sportovní náčiní, turistické hole, deštníky apod. či vozit dětské kočárky,

 • vstupovat či vnášet do jeskyně psy či jiná zvířata,

 • rušit netopýry,

 • dotýkat se elektrického či zabezpečovacího zařízení.

Závěrečná ustanovení:

 • Při nedodržení návštěvního řádu bude prohlídka jeskyně předčasně ukončena bez náhrady vstupného.

 • Při závažném porušení návštěvního řádu, zejména při jakémkoli poškození výzdoby, bude proti pachateli zahájeno přestupkové řízení nebo trestní stíhání.

 • Přání, pochvaly, připomínky a stížnosti lze uplatnit písemně v „Knize přání a stížností“, kterou na požádání předloží dispečer provozu v pokladně.

 • Motoristé jsou povinni parkovat vozidla (vč. autobusů) pouze na vyhrazených místech.

RNDr. Jaroslav Hromas
ředitel SJ ČR
závodní
Dne 1. 4. 2012 Jiří Kolařík
vedoucí správy JNT

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Marian H.

04.10.20

Dobrý den, dnes 4. 10. 2020 jsem navštivil jeskyně Na Pomezí. Náš zážitek byl však poloviční, protože v části trasy nefungovaly světla. Výpadek se…

Michaela

30.09.20

V Javoříčských jeskyních jsme byli 12.9. na první ranní prohlídce. Ráda bych poděkovala panu průvodci, který byl ochoten přizpůsobit podobu prohlídky…