Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jeskyně Na Turoldu

Informace

Korálové moře pod Pálavou... Jeskyně Na Turoldu leží v přírodní rezervaci vrch Turold na okraji města Mikulova a spolu s jeskyní Liščí díra…

Více

Stáhnout otevírací doby a ceník v PDF

Kontakt

Vedoucí: Bc. Jiří Kolařík
692 01, Mikulov, U Lomu 54
+420 519 321 718 turold@caves.cz
facebook.com/jeskynenaturoldu
48°48′53.000″N; 16°38′21.500″E

Zobrazit mapu

Trasy a ceny

cca 50-60 min
7-9 °C
84-95 %
280 m
350
 
On-line vstupenky  
Zobrazit vstupné a slevy

Vstupné

  • Plné

    170,- Kč

  • Snížené

    140,- Kč

  • Dětské

    100,- Kč

Popis

Od správní budovy návštěvníci spolu s průvodcem procházejíí k jeskyni 350 m dlouhým úsekem naučné stezky a geoparku, areálem bývalého kamenolomu v přírodní rezervaci Turold.

Za ocelovou mříží a pancéřovými dveřmi v portálu jeskyně se nachází Stará síň, první z objevených prostor jeskynního systému. Síni vévodí mohutný kámen Strážce, na stěnách i stropech se zachovala torza krápníkové výzdoby.

Prohlídková trasa začíná 15 m dlouhou Sestupnou chodbou, jejíž stěny zdobí třpytivé krystaly a jehličky kalcitu, do Balvanitého dómu, který dostal název od mohutných bloků, odtržených od stropů. Při vstupu do Balvanitého dómu se po pravé straně otvírá úchvatný pohled do nižších částí jeskyně. Pozoruhodná modelace stropu i bočních partií dokládá výrazné působení vodní eroze i koroze na vznik a vývoj těchto prostor. Levou stranu dómu lemuje 18,5 m vysoká puklina, která ústí do Horních pater jeskynního systému.

Prohlídka pokračuje sestupem po dřevěném schodišti do Klenotnice. Její bělostné stěny jsou rozleptány do mimořádně členitých prostor a dutinek. Podobají se kamenné pěně, jejíž výstupky místy přecházejí do hráškovitých až keříčkovitých výrůstků, pokrytých třpytivými krystaly čistého kalcitu. Dostaly název „turoldská výzdoba“ a nemají v našich jeskyních obdoby. V některých návštěvnících vyvolávají pocit procházky po dně korálového moře.

Po kamenných schodech sestupujeme do Netopýřího dómu. Objevitelé jej nazvali podle kolonie spících netopýrů, a i v současnosti zde každoročně zimuje okolo 250 vrápenců malých. Sněhobílé stropy dómu zbarvily oxidy železa hnědavými skvrnami a oxidy manganu je pokryly drobnými černými tečkami.

Netopýří dóm je jednou z hlavních křižovatek jeskynních chodeb. Krátká spojovací chodba vede odtud do Síně konce. Malá výstavka tu návštěvníkům představuje kosti mamuta, pratura, prakoně i medvěda, nalezené v odlámaných jeskyních na Turoldu, i druhohorní zkameněliny mlžů a plžů z Pálavských vrchů. Z Netopýřího dómu také pokračuje schodiště do Pohádkové síně. Zdobí ji navětralé dolomitizované partie vápenců, jejichž bizardní tvary připomínají nejrůznější figurky. Zejména malí návštěvníci v nich vidí madonu, kulturistu, psa, hokejového brankaře, zříceninu hradu aj. Dno jeskynních prostor pokrývá v jeskyních neobvyklý, bílý vápencový písek. Poslední zastávkou, kam lze sestoupit z Netopýřího dómu 7 m hlubokou propástkou, je Jezerní síň. V této největší prostoře prohlídkové trasy se návštěvník nachází 37 m pod úrovní vchodu. Síň je periodicky zaplavována vzedmutou hladinou spodní vody, která tu vytváří několik působivých, smaragdově zelených jezírek.

Následuje Síň U Žraločí tlamy, které dominuje kamenný útvar, podle něhož dostala svůj název. Otvor vpravo vede do Bludiště. Lemují jej torza kamenných varhan. Strop, který přechází do 8 m dlouhého komína, si zahrál ve filmu „Třetí skoba pro kocoura“.

  • RODIČE ZVAŽTE, JESTLI VAŠE DÍTĚ PROHLÍDKA JESKYNĚ ZAJÍMÁ A ZDA JI VYDRŽÍ BEZ TOHO, ŽE BY RUŠILO OSTATNÍ NÁVŠTĚVNÍKY.

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

David

12.02.23

Nejkrásnější prohlídka se skvělým průvodcem a ty nejkrásnější jeskyně co jsme zatím navštívily.

Lukáš Kozmer

05.02.23

Dobrý den, dne 4.2. jsme s kolegou navštívili Sloupsko-šošůvské jeskyně. Velice hezká záležitost a při baterkách obzvláště. Paní průvodkyně byla…