Pravidla pro návštěvníky jeskyní platná od 25. 10. 2021 více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jeskyně Na Špičáku

Okolí

Jeskyně Na Pomezí

Jeskyně Na Pomezí se nachází 10 km jihozápadně (vzdušnou čarou) od jeskyně Na Špičáku.

.

.

Jeskyně Na Pomezí

Supíkovice

Mnoho zarostlých jam, skalních stěn a zapomenutých bloků, hromady kamenů a sutě svědčí o tom, že supíkovické vápence byly na mnoha místech dobývány už od středověku. Téměř bílý, hrubě krystalický vápenec, prokreslený barevnými šmouhami, vystupuje od Špičáku přes Supíkovice a Velké Kunětice až do Polska. Byl dobýván na pálení vápna i jako stavební kámen, ale zaujal především jako krásný a dobře opracovatelný dekorační kámen. Hnědá slída flogopit jej zbarvuje do hněda až fialova, zrna diopsidu do zelena (zelenavému od Supíkovic říkali kameníci „divoký mramor“ a neměli jej rádi pro jeho tvrdost a špatnou leštitelnost).

Mramor se vylamoval a v posledním z lomů vylamuje dosud ve velkých blocích, z nichž se tesaly ozdobné prvky staveb, reliéfy, pomníky i sochy nebo se rozřezávaly na dekorativní obkladové či dlažební desky. Kolem poloviny 19.století jezdili formani ze Supíkovic s vápnem a mramorovými pomníky až do dnešního Maďarska, Polska a na Ukrajinu.

V roce 1901 bylo lomů na mramor jen v okolí Supíkovic a Velkých Kunětic devatenáct. V největším z nich se ročně vytěžilo až 2000 m3 kvalitních bloků. Roku 1885 byla v Supíkovicích (Saubsdorfu) založena Zemská odborná škola pro mramorový průmysl, později Odborná škola kamenická, která zanikla až s vystěhováním německého obyvatelstva v roce 1945. Škola vychovala mnoho uměleckých kameníků a šířila slávu supíkovického mramoru do celé Evropy. Podmínky pro přijetí ke studiu byly tři: ukončení obecné školy, čtrnáct roků života a tělesná způsobilost pro kamenickou práci. Vyučování bylo bezplatné a 24 žáků pobíralo stipendium 60 zlatých ročně. Krásné výrobky ze supíkovického mramoru se staly součástí řady významných evropských staveb, mezi nimi i Pergamon muzea v Berlíně. Patrně nejslavnějším supíkovickým sochařem byl Josef Obeth (1874–1961), autor Priessnitzova sousoší v Jeseníku, které vytvořil v roce 1909.

Sláva supíkovického mramoru i supíkovických kameníků vydobyla Saubsdorfu přízvisko „Slezská Cararra“.

SLEZSKÁ CARARRA

Jeseník

Severomoravské město ve stejnojmenných horách.

Jeseník

Lázně Jeseník

Lázeňský areál se rozkládá v malebné krajině nad městem Jeseník, v průměrné nadmořské výšce 620 m. Lázně využívají příznivé klimatické podmínky a léčebnou sílu zdejších pramenů (je zde evidováno kolem 80 pramenů), objevenou legendárním doktorem Vincenzem Pressnitzem (jedním ze zakladatelů současné vodoléčby).

Lázně Jeseník

Vodní tvrz Jeseník

Vodní tvrz se nachází v centu města. První zmínka o ní pochází již z roku 1374. Vodní se dnes nazývá proto, že původně ji obklopoval příkop s vodou. Po požáru roku 1727 byla původní středověká pevnost přestavěna v zámeckém stylu. Dnes zde sídlí Vlastivědné muzeum Jesenicka. Během třicetileté války ji marně obléhali Švédové - obléhání připomíná několik dělových koulí v průčelní zdi. Právě zde také v roce 1622 začalo temné a kruté období čarodějnických procesů, které se rozšířily i do jiných míst ve Slezsku a na severní Moravě. Až do roku 1945 sloužila potřebám vratislavských biskupů. V letech 1970-1982 byla rekonstruována a v roce 1993 byla u vstupní brány umístěna pamětní deska hudebního skladatele K. Ditterse z Dittersdorfu. Dnes jsou v ní umístěny stálé expozice týkající se okresu Jeseník. Před tvrzí je k vidění žulový bludný kámen o váze 2,2 tuny, který pochází z jihovýchodního Švédska.

Vodní tvrz Jeseník – Vlastivědné muzeum Jesenicka

Rozhledna Zlatý Chlum

Zlatý Chlum je vrchol, tyčící se nad městem Jeseník. Na jeho na sz. svahu ve výšce 875 metrů byla roku 1899 postavena Moravsko-slezským horským spolkem 26 m vysoká kamenná rozhledna. V roce 1902 byla vybudována v sousedství turistická chata, která v padesátých letech vyhořela. Rozhledna nabízí kruhový rozhled do údolí Bělé a Staříče, na město Jeseník a na hlavní hřeben Jeseníků od Praděda po Šerák. Zlatý Chlum je oblíbeným výletním místem s možností občerstvení.

Rozhledna Zlatý Chlum

Lipová-lázně

Horská obec ležící na rozhraní dvou pohoří – Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor 5 km od města Jeseník. Lipovské lázně byly založeny roku 1837, jejich zakladatelem je přírodní léčitel Johanna Schrotha. Dnes fungují jako klimatické lázně s celoročním provozem.

Lipová-lázně

Lázně Dolní Lipová

Slezský Semmering

Železniční trať z Hanušovic do Jeseníku byla zprovozněná roku 1888. Železnice prochází několika údolími a tvoří úchvatné zákruty nad nimi. Údolí železnice překonává pomocí řady viaduktů. Trasa mezi Brannou a Lipovou překonává značné převýšení (nejvyšším bodem trati je Ramzová 760 m n. m., které je nejvýše položenou rychlíkovou stanicí v ČR). Na nádraží v Horní Lipové v bývalé budově ústředního stavědla najdete malou expozici provozu na této trati.

Muzeum Slezského Semmeringu

Muzeum Slezského Semmeringu

Branná

Městečko v podhůří Hrubého Jeseníku založené kolem roku 1282 při staré obchodní cestě do Slezska. Na skalnatém ostrohu nad městem ční dosud poměrně dobře zachované zbytky hradu Kolštejn, založeného na počátku 14. století.

Branná

Hrad Kolštějn

Vápenná

Obec je vstupní branou do regionu Rychleb směrem od Jeseníku na rozhraní Žulovské pahorkatiny, Hornolipovské hornatiny a Sokolského hřbetu Rychlebských hor. Cyklisté mohou využít „Rychlebské stezky“ – ucelenou sít stezek (trailů) speciálně upravených pro zábavnou jízdu na horském kole v těsném kontaktu s přírodou.

Vápenná

Rychlebské stezky

Rychlebské hory

Žulová

Nejvýznamnější památkou ve městě Žulová je zbytek gotického slezského hradu Frýdberk. Z hradu ze 13. století zbyl pouze bergfrit (okrouhlá hlavní věž). Za třicetileté války byl hrad poškozen a roku 1703 přestavěn na pivovar. Ten byl o cca 100 let později zlikvidován a v roce 1820 byl k věži přistavěn kostel sv. Josefa. V této podobě slouží kostel dodnes a jedná se o zajímavou raritu.

Hrad byl postaven na konci 13. století Wüstehuby. V letech 1325-1358 náležel Haugwitzům, roku 1358 jej koupilo vratislavské biskupství a stal se sídlem biskupských purkrabí (později hejtmanů). Od 2. poloviny 15. století dávali biskupové hrad do zástavy. V 70. letech 16. století biskupem Martinem Gerstmanem vykoupen a roku 1582 pravděpodobně v renes. slohu opraven a přestavěn. V roce 1639 dobyt a později vypálen Švédy. V polovině 17. století nouzově opraveny obytné budovy hradu a kaple, v roce 1703 změněn na pivovar. Na počátku 19. století daroval biskup Hohenlohe zpustlý pivovar s celým areálem býv. hradu městu na výstavbu kostela. Pivovar a další budovy zbořeny a k zachovalé kulaté věži byl přistavěn zčásti na starších základech v roce 1810 jednoduchý klasicistický kostel. V 60. letech 19. století zasypány sklepy a odstraněny poslední zbytky hradních staveb.

Žulová

Zámek Jánský Vrch

Zámek postavený na skalnatém kopci tvoří přirozenou dominantu města Javorník. Historie zámku je spojena s biskupstvím v polské Vratislavi, které objekt a s ním i celé Jesenicko vlastnilo od roku 1348. V zámeckých sbírkách je uložena největší kolekce dýmek v ČR, kterou návštěvníci mohou obdivovat v rámci základního prohlídkového okruhu (reprezentační místnosti).

Zámek Jánský Vrch

Zlaté hory

Toto město vzniklo jako hornická osada na rýžovištích zlata, táhnoucích se podél potoků od Příčné hory. V městském muzeu se návštěvníci mohou seznámit s historií hornictví a životem lidí z této oblasti.

Zlaté hory – informační centrum

Městské muzeum Zlaté hory

Velké Losiny

Leží v podhůří Hrubého Jeseníku v údolí říčky Losinky. Pozdně renesanční zámek z konce 16. století byl postavený na místě bývalé tvrze. Dalším historickým objektem je Ruční papírna z konce 16. století, kde se návštěvníci mohou seznámit s tradiční výrobní technikou papíru i dějinami tohoto řemesla. Relaxaci a regeneraci nabízí termální lázně se sirnou vodou.

Velké Losiny

Ruční papírna Velké Losiny

Zámek Velké Losiny

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Hana s dcerami

12.09.21

Včera jsme navštívili vaše jeskyně a pětiletá dcera mi už na začátku říkala, že je šťastná, že jsme sem šly:-). Opravdu krásný zážitek umocňovala…

Ota

28.08.21

Dne 28.8.2021 jsme jeli s rodinou na výlet do jeskyně Balcarka. Byla to příjemně strávená hodinka v neuvěřitelně krásné jeskyni. Hezký výklad od…