Doporučení pro návštěvníky jeskyní více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jeskyně Na Špičáku

Charakteristika / Ochrana a výzkum

OCHRANA, VÝZKUM A VYUŽITÍ JESKYNĚ

jns-pzaj-dok-014-napisy-hl-chodba-2009.jpg

Jeskyně Na Špičáku je součástí národní přírodní památky Na Špičáku, vyhlášené v roce 1970 ministerstvem kultury ČR na rozloze 7,05 ha. Spolu s ostatními podzemními i povrchovými krasovými jevy a jejich živou přírodou (např. hojným výskytem tisů), je přísně chráněna podle zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Od roku 1991 je s ostatními veřejnosti zpřístupněnými jeskyněmi ve správě a přímé péči ústřední odborné organizace státní ochrany přírody. Podle režimu, který limituje počty i frekvence skupin návštěvníků, slouží veřejnosti a odborným exkurzím. Příležitostně se v jejím podzemí konají také koncerty komorní hudby. Ročně jeskyni navštíví přibližně 16 tisíc turistů.

Jeskyně je významným biotopem netopýrů a vrápenců. V roce 1996 zde bylo zjištěno sto zimujících jedinců šesti druhů, mezi nimiž byl i vzácný netopýr černý (Barbastella barbastellus). O netopýrech vypráví Miroslav Krobot.

Unikátní jeskynní systém je předmětem zájmu odborníků různých vědních oborů. Je zde sledován stav a změny mikroklimatu, hydrologické poměry a prováděn biospeleologický výzkum bezobratlých. Pokračuje také archeologický průzkum a dokumentace historických nápisů a kreseb.

Spolu s jeskyněmi Na Pomezí je jeskyně Na Špičáku jedním ze stanovišť, kde Akademie věd ČR v rámci mezinárodního výzkumného programu monitoruje pohyby zemských bloků.

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Markéta Mičková

12.04.22

Chtěla bych touto cestou poděkovat za úžasnou prohlídku jeskyně, kterou jsme absolvovali se slečnou Natalií. Byla zo její první a mohu jen…

Margaret

12.04.22

Dech berouci podivana. Uzasna atmosfera. Velke diky sikovnemu panu pruvodci. Moje holky (7 a 10 let) se narodili v anglii - pruvodce bez mrknuti oka…