Zpřístupněné jeskyně jsou od 12. října 2020 do odvolání pro veřejnost UZAVŘENY a prodej eVstupenek pozastaven. více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jeskyně Na Pomezí

Charakteristika / Zajímavosti

VEŘEJNOSTI NEPŘÍSTUPNÉ ČÁSTI A JESKYNĚ V BLÍZKÉM OKOLÍ

Z celkové délky 1320 m jeskynního systému Na Pomezí je 450 m upraveno a jen 390 m měří veřejnosti přístupná návštěvní trasa. Ostatní jeskynní prostory nelze k turistickému okruhu připojit pro jejich velkou členitost, místy příliš komplikované a úzké profily chodeb či velké výškové rozdíly. Jakýkoliv pokus o zpřístupnění by je zničil. V roce 1999 pracovníci správy jeskyní zhotovili podrobnou fotodokumentaci, která ukazuje rozmanitost a pestrost forem krápníkové výzdoby nezpřístupněných prostor.

V blízkosti Jeskyní Na Pomezí se nachází devět dalších menších jeskyní, které s nimi tvoří jeden genetický celek a hydrologický systém. Nejhlubší partie již zmíněné jeskyně Rasovny jsou vzdáleny pouze 20–25 m od chodeb Jeskyní Na Pomezí. Na opačné straně systému už speleologové České speleologické společnosti z Jeseníku spojení se sousední Liščí dírou v roce 2008 objevili a prolezli. Dohromady tak jeskynní systém měří už 1760 m. V Liščí díře jeskyňáři objevili největší prostoru této krasové oblasti, Rumový dóm o rozloze 40 x 20 m a výšce 15 m, s mimořádně bohatou krápníkovou výzdobou a s největším krápníkem v této oblasti, 7 m vysokým stalagnátem. Propojení se dá očekávat i s nedalekou, 15 m dlouhou propasťovitou jeskyní zvanou Netopýrka. Za hlavní klíč k celému podzemnímu krasovému systému Na Pomezí je však pokládáno Smrčnické propadání. Poloslepé údolíčko v lese nad jeskyněmi, kde do hlinitých sutí mizí potok, přitékající ze svahů Smrčníku. Barvicí pokusy prokázaly, že po průtoku dosud neznámými patry jeskynního systému jeho voda již po 1 hodině vyvěrá v krasových pramenech o 61 m níže, v údolí Vidnávky. Proniknout Smrčnickým propadáním do podzemí znamená výkop hluboké šachtice v nestabilních, vodou protékaných sutích. Speleologům Krajského vlastivědného muzea v Olomouci v sedmdesátých letech minulého století už 20 m hlubokou šachtici zničil jediný vodní příval.

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Marian H.

04.10.20

Dobrý den, dnes 4. 10. 2020 jsem navštivil jeskyně Na Pomezí. Náš zážitek byl však poloviční, protože v části trasy nefungovaly světla. Výpadek se…

Michaela

30.09.20

V Javoříčských jeskyních jsme byli 12.9. na první ranní prohlídce. Ráda bych poděkovala panu průvodci, který byl ochoten přizpůsobit podobu prohlídky…