Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Jeskyně Balcarka

Charakteristika / Ochrana a výzkum

V roce 1956 byl Moravský kras vyhlášen chráněnou krajinnou oblastí. Všechny podzemní i povrchové krasové jevy, jejich živé i neživé součásti, jsou přísně chráněny podle zákona č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Od roku 1991 jsou jeskyně ve správě a přímé péči odborné organizace státní ochrany přírody. Podle přísného provozního režimu, limitujícího počty a frekvenci návštěvníků slouží jeskyně Balcarka veřejnosti i odborným exkurzím. Podzemní prostory Balcarky jsou významným zimovištěm několika chráněných druhů netopýrů.

V jeskyni se provádějí mikroklimatická měření, která slouží k hlubšímu poznání krasových procesů. Speleologický výzkum v systému Balcarky v posledních desetiletích ustal. Amatérští jeskyňáři však provádějí intenzívní průzkum okolních lokalit, jakými jsou Lopač či Vintoky. Jejich snahou je proniknout do prostor vytvořených Ostrovskými vodami, které vyvěrají v Malým výtoku v Pustém žlebu. Právě v ponorném systému Lopače, který se kdysi svou výmolnou činností podílel na vzniku Balcarky, se podařilo objevit stovky metrů nových chodeb a dómů. Průzkumy dále pokračují.

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Martin

05.08.20

Dobrý den ,po roce se chci k vám vrátit se svoji přítelkyní.Byly jsme u vás s dcerou a byla velice nadšená a nejvíce ji ulpěla v paměti absolutní tma…

Kateřina Lukácsová

01.08.20

Tento výlet byl nejlepší ze všech! Parkovali jsme na horním parkovišti nad Macochou, šli krásnou procházkou lesem dolů ke Kateřinské jeskyni a od ní…