Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Javoříčské jeskyně - Kompletní ceník

Vstupné

 • Plné

  190,- Kč

 • Snížené

  160,- Kč

 • Dětské

  100,- Kč

Příplatky


SNÍŽENÉ VSTUPNÉ

 • senioři od 65 a studenti do 26 let (po předložení dokladu).

DĚTSKÉ VSTUPNÉ

 • děti ve věku od 3 do 15 let;
 • osoby ZTP a ZTP/P starší 15 let;
 • členové Českého svazu ochránců přírody a Stráže přírody po předložení členského průkazu.

50 % z dětského vstupného

 • mateřské školy;
 • hromadné skupiny dětí ZTP ve věku 3–15.

VOLNÝ VSTUP

 • děti do 3 let, s výjimkou hromadných skupin;
 • průvodce osoby ZTP/P;
 • osoby ZTP ve věku od 3 do 15 let s výjimkou hromadných skupin;
 • členové České a Slovenské speleologické společnosti po předložení členského průkazu;
 • členové Českého svazu ochránců přírody mladší 15 let nebo po předložení průkazu Mladého ochránce přírody.

INFORMACE PRO ŠKOLY