Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Chýnovská jeskyně

Charakteristika / Zajímavosti

Průzkum

Díky pokračujícímu speleologickému výzkumu získává mapa Chýnovské jaskyně téměř každoročně nové plochy. Vzhledem k jedinečnosti lokality se při průzkumech nikdy nepoužívají trhací práce a všechny chodby používají přirozeně vzniklé cesty. Pohled na systém Chýnovské Jeskyně se výrazně změnil průzkumem trvalě zaplavených oblastí, které začaly v roce 1982. Potápěči Českého speleologického sboru se podařilo prozkoumat rozsáhlé oblasti dosahující 45 metrů pod úrovní podzemního potoka. V následujících letech byla voda odstraněna z dalších zaplavených chodbiček, což umožnilo prozkoumat další místa, kde stále probíhají intenzivní krasové procesy. Průzkumy iniciují nutnost vytvoření fotodokumentace a mapování podzemních ploch. Základní průzkum je následován dalšími aplikovanými tématy v oblasti hydrogeologie, mineralogie a krasové morfologie. Závislost průtoku podzemního potoka na dešťových srážkách byla sledována již od roku 2000. Mnoho minerálů bylo analyzováno od roku 1996 ve spolupráci s mineralogickým oddělením Národního muzea. V této lokalitě bylo popsáno 17 zcela nových druhů minerálů.

Systematicky sledováno je jak složení vzduchu v jeskyni tak i jeho změny v průběhu roku.

V roce 1981 začalo Zoologické oddělení Národního muzea komplexně studovat netopýry. Dlouhodobé sledování hibernujících jedinců probíhá nepřetržitě až do současnosti.

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Jan

16.07.19

Moc dekujeme za krasnou prohlidku dnes 16.7. s velmi prijemnym pruvodcem panem Jakubem Menšíkem (nejsem si jisty prijmenim, kdyztak me opravte).

Martina

13.07.19

Chtěli bychom moc poděkovat touto cestou za nádhernou prohlídku jeskyní Balcarka panu Lukáši Beránkovi. Myslím, že kombinace krásy jeskyně a jeho…