Doporučení pro návštěvníky jeskyní více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Chýnovská jeskyně

Okolí

Chýnov

Jedno z nejstarších měst Táborska, založené roku 981. Dominantou města je římskokatolický kostel Nejsvětější Trojice. Navštívit lze tzv. Bílkův dům, postavený podle architektonického návrhu místního rodáka Františka Bílka, grafika, sochaře i architekta období secese.

Tábor

Město založené roku 1420 jako husitské vojenské opevnění. Návštěvníci mohou procházet křivolaké uličky, navštívit tajuplné historické podzemí nebo vystoupat na věž zvanou Kotnov, jediný pozůstatek městského hradu v Táboře. Hrad byl postaven v 2. polovině 14. století pány z Ústí. Na přelomu 15. a 16. století byla zničena jeho severní část, roku 1532 byl hrad značně poškozen požárem. V roce 1613 byla západní a jižní část přestavěna na pivovar a roku 1860 zbořena východní část a zbylé budovy přizpůsobeny rozvíjející se průmyslové výrobě. Název Kotnov nese hrad od 16. století. Hrad měl čtyřúhelníkový půdorys s jednou stranou obloukovitě vypnutou, patrně se čtyřmi věžemi v nárožích a pátou hranolovou ve východním křídle; byl obklopen mohutnými příkopy vytesanými zčásti ve skále. Mnoho se z tohoto rozsáhlého sídla nezachovalo: válcovitá věž na jv. straně, z jz. věže křížové klenby v přízemí a část ostění portálu v 1. a ve 4. patře, konzoly arkýře a na západní straně zbytky zdí někdejšího paláce. Přímo k parkánové zdi hradu přiléhá jediná zachovaná brána táborského opevnění - Bechyňská.

Město Tábor

3 km jihozápadně od města Tábora se nachází rozhledna Hýlačka.

Hýlačka – rozhledna

Církevní areál Klokoty

Poutní místo, jehož malebný architektonický celek z let 1701 – 1730 se nachází severozápadně od historického centra Tábora.

Pacov

Město ležící na 15. poledníku východní délky – poledníku pásma středoevropského času. V barokním zámku můžete navštívit městské muzeum. V kostele sv. Archanděla Michaela se nachází nejstarší náhrobní kámen v Čechách z doby okolo roku 1300 – náhrobek Hrona z Pacova. Ve městě se koná řada kulturních festivalů.

Choustník

Zřícenina středověkého hradu na skalnatém hřebenu byla postavená před rokem 1282. Po smrti tehdejšího majitele Beneše z Choustníku připadl hrad jeho dvěma synům. Ti ho přebudovali v našich končinách ne zcela obvyklým způsobem na takzvaný rozdělený hrad, tvořený více jádry, ve kterých sídlili různí majitelé. Roku 1614 je uváděn jako pustý. Prohlédnout si dnes můžete mohutné hradby a dvě čtyřhranné palácové věže. Jedna z nich je upravena jako rozhledna.

Kámen

Hrad byl prvně zmíněn roku 1316. Za Jindřicha z Ziegelhainu byl v letech 1356 - 1366 hradní palác přestavěn. Kolem roku 1523 koupil Kámen Petr Malovec a jeho rod vlastnil hrad přes 200 let. Roku 1673 jej dal Jan Kryštof Malovec zcela přestavět v barokní zámek. Po Malovcích přecházelo panství do vlastnictví různých majitelů, z nichž stojí za zmínku především svobodný pán Václav Enis, který v letech 1860-1870 provedl poslední podstatnou úpravu sídla a dal mu romantickou podobu, v níž se zachovalo dodnes
Nejstarší částí je neomítnutý věžový palác protáhlého lichoběžníkového půdorysu v nejvyšší části areálu. K němu přiléhalo na východě obdélné nádvoří, obestavěné ještě ve 14. století obytnými budovami. Přístup k němu vedl věžovitou branou v sv. rohu nádvoří, v místech dnešního vstupního barokního schodiště. Původně tu byl padací most. Jednotlivé gotické trakty byly postupně zcela přestavěny barokně. V témže období vznikly také přístavby schodišť a pavlačí na nádvoří a byly upraveny vnější fasády. Pseudogotická úprava 19. století (nová okna, cimbuří a další detaily) ovlivnila ráz jádra hradu i jeho opevnění, hradní brány i předhradí s pivovarem. Místnosti v přízemí a sklepy si částečně zachovaly původně gotické klenby. Většina sálů má barokní úpravu s dílčími zásahy pseudogotickými. V 1. patře severního křídla se zachovaly zbytky stropů a jejich malířské výzdoby z doby kolem roku 1670. Západní gotický věžovitý palác charakterizuje jednoduché řešení prostoru. Zařízení zámku pochází vesměs z 19. století. Výrazným detailem jsou zejména pseudogotická kamna v rytířské síni v jižním traktu. Ve vstupní části je historická expozice - muzeum jednostopých vozidel.

Kozí hrádek

Zřícenina nevelkého hradu ze 14. století stojí na nevysokém ostrohu v lese při levém břehu Kozského potoka. Není známo, kdy byl hrad postaven, nejstarší zprávy o něm pochází z roku 1377. Roku 1413 zde působil Mistr Jan Hus.

Borotín

Pozůstatky vodního hradu z první pol. 14. století jsou také nazývány Starý zámek. V 17. století byl hrad vypálen. Zůstaly zachovány věže, zbytky starého paláce a zřícenina nového paláce s bránou.

Obrataňka

Historická jednokolejná úzkokolejná dráha (rozchod kolejí 760 mm) z Obrataně do Jindřichova Hradce byla postavená roku 1906. Na trase o délce 46 km má jedenáct zastávek.

Červená Lhota

Zámek byl vybudovaný na místě původní tvrze na skalnatém ostrůvku uprostřed rybníku. Vede k němu kamenný most. Do své současné pseudorenesanční podoby byl zámek přestavěn na počátku 20. století. Od roku 2001 je společně s rybníkem, parkem a některými hospodářskými budovami národní kulturní památkou.

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Markéta Mičková

12.04.22

Chtěla bych touto cestou poděkovat za úžasnou prohlídku jeskyně, kterou jsme absolvovali se slečnou Natalií. Byla zo její první a mohu jen…

Margaret

12.04.22

Dech berouci podivana. Uzasna atmosfera. Velke diky sikovnemu panu pruvodci. Moje holky (7 a 10 let) se narodili v anglii - pruvodce bez mrknuti oka…