Pravidla pro návštěvníky jeskyní platná od 22. 11. 2021 více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Bozkovské dolomitové jeskyně

Charakteristika / Zajímavosti

VEŘEJNOSTI NEPŘÍSTUPNÉ ČÁSTI BOZKOVSKÝCH JESKYNÍ

Přestože návštěvní trasa v Bozkovských jeskyních prochází nejzajímavějšími místy systému, tvoří pouhou třetinu z celkového rozsahu známých prostor. Velkou část jeskyní, kam se návštěvník nemůže podívat, tvoří těsné a komplikované dutiny a průlezy. Například Bludiště ve Starých jeskyních, tvořené skulinami mezi shluky skalních bloků a zřícených stropů, je i pro zkušené jeskyňáře jen těžko průchodné. Odměnou za jejich námahu ale může být poznání zvláštního typu pizolitové výzdoby, jaký se v jiných částech jeskyní nenachází. Nejrozsáhlejší veřejnosti nepřístupnou částí systému je komplex Vánočních a Novoročních jeskyní objevených v šedesátých a osmdesátých letech minulého století. Zde zůstala bez porušení technickými pracemi zachována unikátní modelace jeskynních prostor včetně hlinitých a suťových výplní, které na zpřístupněné trase musely být většinou odstraněny. Vystupují zde překrásné listovité a lupénkovité struktury selektivní korozí vypreparovaných křemenných poloh i místa pokrytá velmi jemnými krystaly aragonitu.

Další poměrně rozsáhlé části systému se nacházejí pod hladinou podzemní vody a jsou tedy zcela zaplaveny. Tyto prostory se jeskyňářům podařilo objevit v roce 1986 v blízkosti Mládežnického a Jezerního dómu. Při dlouhodobém čerpání a postupném snižování hladiny vody sestoupili systémem propástek a menších síní do hloubky 14 m pod úroveň normální hladiny. Dnes jsou však tyto části opět zatopeny vodou.

Speleologický průzkum Bozkovských jeskyní stále pokračuje, a tak každoročně na jejich mapě přibude několik metrů nově objevených prostor.

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Pepa

09.10.21

Dobrý den, navštívil jsem jeskyni na Turoldu a byl to opravdu krásný zážitek, pěkná hloubka jeskyně, létající i spící netopýři. Úžasná průvodkyně Eva…

Michal, David a Marie

26.09.21

Dne 19.9.2021 jsme navštívili Jeskyni Balcarka se skvělým průvodcem Lukášem Beránkem. I přes to, že prohlídka trvala hodinu, dokázal po celou dobu o…