Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Bozkovské dolomitové jeskyně

Okolí

Bozkovské dolomitové jeskyně se nachází v podhůří Krkonoš a Jizerských hor nedaleko od skal Českého ráje.

Bozkov

Vesnice nad údolími říček Kamenice a Vošmendy, kde zůstalo zachováno množství starodávných roubenek. Dominantou obce je kostel Navštívení Panny Marie s vzácnou gotickou plastikou madony, kterou místní nazývají Královnou hor. Z kostelní věže je nádherný výhled.

Bozkov

Naučná stezka Údolím Vošmendy

Stezka prochází nejbližším okolím jeskyní. Seznamuje návštěvníky s krasovým územím, chráněnou flórou a faunou, vápenickými pecemi a těžbou železných rud.

Naučná stezka Údolím Vošmendy

Palackého stezka

Turistická trasa podél řeky Kamenice. Byla zřízena již v roce 1912 KČT (Klubem českých turistů). Můžete po ní dojít až do města Tanvald v podhůří Jizerských hor (17 km).

Palackého stezka

Riegrova stezka

Byla založena roku 1909 Klubem českých turistů a vedla z Bítouchova (část obce Semily) do Železného Brodu. Dnes je ukončena u soutoku Jizery a Kamenice v obci Spálov. Vede podél toku Jizery a má délku 3,5 km. Je pojmenována po nejvýznamnějším semilském rodákovi Františku Ladislavu Riegerovi. Stezka je zčásti vylámána ve skále. Do soutěsky vchází po úzké visuté galerii. Krátce za galerií stezka prochází kolem jezu, od něhož teče voda 1300 metrů dlouhým podzemním tunelem do hydroelektrárny ve Spálově, která byla vybudovaná v letech 1921 – 1926 v secesním stylu a stále slouží svému účelu.

Riegrova stezka

Via Ferrata Vodní brána

Cesta zajištěná ocelovými lany vede ve skalách nad řekou Jizerou. Na výběr je několik tras různé obtížnosti (B – E).

Ferrata Vodní brána

Semily

Město na řece Jizera, v jehož centru se nachází rodný dům spisovatele Ivana Olbrachta (dnes je sídlem regionálního muzea a galerie). Dominantou města je novorománský kostel sv. Petra a Pavla vybudovaný v letech 1908 – 11 na místě původního barokního kostela z roku 1702. Novou budovu radnice vystavělo město roku 1874, sloužila zároveň jako knihovna, záložna, divadelní sál, dokonce i jako hotel s hostincem a obchod s potravinami. Barokní zámek postavil kolem roku 1700 hrabě Ferdinand Ignác Desfours (dnes využíván jako administrativní budova).

Semily

Muzeum a Pojizerská galerie Semily

Benešov u Semil

Obec na břehu Jizery, kde se nachází technická památka – dřevěný krytý most. V obci můžete obdivovat kamenný kříž z roku 1788, dvě výklenkové kapličky z 19. století, pomník Mistra Jana Husa a několik roubených domů podkrkonošského typu.

Benešov u Semil

Český ráj

Nejstarší chráněná krajinná oblast České republiky, vyhlášená roku 1955. Vyznačuje se bohatstvím pískovcových skalních útvarů (např. Besedické, Suché, Klokočské skály, Hruboskalsko, Prachovské skály…). Turisté se mohou pokochat krásnými výhledy z řady vyhlídek nebo rozhleden (např. Kozákov, Dubecko, Kopanina…). Území Českého ráje v minulosti střežilo několik hradů. Dodnes se dochovaly: Hrubý Rohozec, Kost, Valdštejn, Hrubá Skála, Humprecht, Vranov – Pantheon. Přístupné jsou i některé zříceniny, jako např.: Trosky, Rotštejn, Frýdštejn.

Český ráj - informace

Dům přírody Českého ráje

Dům přírody Českého ráje se nachází v objektu bývalé školy v Dolánkách u Turnova č.p. 9. Pro návštěvníky je připravena jedinečná expozice, kde chceme, prostřednictvím smyslového vnímaní, představit fenomény nejstarší chráněné krajinné oblasti České republiky a zároveň probudit úctu k přírodě tohoto jedinečného území.

Dům přírody Českého ráje

Skalní města:

Besedické sklály – romantický labyrint pískovcových skal ležící nad levým břehem Jizery poblíž obce Besedice v Českém ráji.

Suché skály – skalní hřeben z pevného pískovce vyčnívající vysoko nad lesy a z dálky tak připomínající varhany nebo dračí hřbet. Vytváří charakteristickou siluetu krajiny Maloskalska.

Klokočské skály – souvislá skalní hradba tvořená prvohorními pískovci o mocnosti až 60 metrů s mnoha jeskynními dutinami se nachází jižně od Malé Skály. Byla vyhlášena přírodní rezervací.

Hruboskalsko – skalní město charakteristické impozantními věžemi dosahujícími výšky až 55 metrů a strmými kaňony.

Prachovské skály – patří k nejznámějším skalním oblastem České republiky a jsou jednou z nejstarších přírodních rezervací v ČR (vyhlášena v roce 1933). Velké pískovcové skalní město i jeho okolí mohou návštěvníci obdivovat z mnoha otevřených náhorních plošin, na nichž se nacházejí četné vyhlídky.

Rozhledny:

Kozákov

Železná rozhledna z roku 1995. Turisticky přístupná vyhlídková plošina je součástí 48 metrů vysoké telekomunikační věže. Již ze začátku 20. století (památka na Františka Ladislava Riegra) se chtěla postavit rozhledna, postavila se v roce 1928 pouze chata. Rozhledna na Kozákově (744 metrů) je možno navštívit v dubnu - říjnu od 10.00 - 17.00 hodin. Úplné výhledy.

Dubecko

Rozhledna na vrcholu Dubecko (399 m n. m.) byla otevřena v červenci 2002. Objekt měl původně sloužit pouze pro potřeby mobilních operátorů. Na žádost obce byl během stavby doplněn o schodiště a ochoz. Vyhlídková plošina se nachází ve výšce 33 m. Návštěvníkům se odtud nabízí pěkný výhled do širokého okolí .

Kopanina

Vrchol 657 metrů s kamennou rozhlednou z roku 1894, postavenou KČT. Rozhledna s možným přístupem a úplným výhledem.

Tábor

Zalesněný melafyrový vrch (678 metrů) na Kozákovském hřbetu, kde byla vybudována roku 2011 cihlová rozhledna s ochozem, vysoká 26 metrů. Rozhledna s možným přístupem a úplným výhledem.

Hrady, zámky a zříceniny:

Hrubý Rohozec

Dnešnímu zámku předcházel gotický hrad z doby kolem roku 1280. Založili jej příslušníci rodu Markvarticů Jaroslav z Ralska a jeho syn Havel Ryba. Na nepravidelném lichoběžníkovém půdorysu stálo úzké obytné hradní křídlo a věžovitý palác, v čele hradu vstupní hranolová věž. Přirozenou ochranu mu poskytovala strmá skalnatá stráň a rokle na jihu, strany severní a západní chránily příkopy a valy. V době husitských válek stranili Michalovicové, jeho katoličtí majitelé, králi Zikmundovi. V letech 1509-1516 Johanka z Krajku a její bratr Kunrát provedli přestavbu Hrubého Rohozce ve formách pozdní gotiky, Vartemberkové (1534-1621) pak na renesanční zámek. Pobělohorskou konfiskací se stal majetkem Albrechta z Valdštejna a v roce 1628 francouzských Desfoursů. Zámek byl upravován raně barokně (1675), v roce 1822 dostal dnešní empírovou podobu. Romantismus 19. století se uplatnil hlavně v úpravě interiérů.

Čtyřkřídlá a dvoupatrová zámecká stavba s obdélným nádvořím má v jižním průčelí průchodní hranolovou věž ze 16. století a nad kaplí nárožní arkýřovou vížku. Nad vstupním portálem věže jsou zazděny tři tesané kamenné erby - dva krajířovské a jeden šelmberský (sviní hlava). Na nádvorní straně vstupní věže v prvním patře je pozdně gotický pavlač na 8 konzolách a gotickorenesanční portál z roku 1516. Na protější severní straně nádvoří arkáda zakryla jižní průčelí staré velké věže, v 19. století snížené do úrovně okolních staveb. Tudy se kdysi vjíždělo do hradu po padacím mostě přes příkop. Zdivo původního věžovitého paláce je skryto empírovou omítkou v jv. části zámku. Stavbu pokrývá klasicistní rýsování. Expozice v 1. a 2. patře má dvě části. V 1. je původní zařízení z poloviny 19. století a ukazuje život chudší šlechty, ve 2. části výstava zachycuje vývoj kultury bydlení a odívání. V 1. části za sebou následují malá knihovna, velká knihovna, pseudogotická jídelna a zelený salón, vybavené knihami, porcelánem, sklem, cínovým nádobím, delftskou fajánsí, zbraněmi, obrazy s portréty, krajinomalbami, květinovými a loveckými zátišími, nábytkem. Hodnotný mobiliář je rovněž v 2. části expozice, kde zařízení místností odpovídá jednotlivým slohovým obdobím - renesanci, ranému a vrcholnému baroku, rokoku, klasicismu, druhému rokoku, empíru, romantismu a secesi. Doplňují je ukázky dámského odívání.

Kost

Gotický hrad, jehož původ se datuje do 14. století.

Valdštejn

Nejstarší hrad Českého ráje, který byl založen kolem roku 1260 Jaroslavem z Hruštice z rodu Markvarticů, předků pánů v Valdštejna.

Hrubá skála

Zámek byl postaven na pískovcových skalách na místě středověkého hradu ze 14. století.

Humprecht

Lovecký zámek, nezaměnitelný svou odlišností od svých současníků, předchůdců i následníků. Elipsovitý tvar jeho půdorysu, zajímavé řešení osvětlení horního sálu vystupující lucernou a netypická ozdoba vrcholu střechy – půlměsíc – z něj vytvářejí ojedinělou památku.

Vranov – Pantheon

Hrad Vranov byl založen v 15. století jako gotická pevnost. Po roce 1802 byl Františkem Zachariášem Römischem přestavěn na Pantheon – památník slavných tehdejší doby. Do pískovcového skalního masivu byl vestavěn nejen známý letohrádek ve tvaru kaple, ale i desítky pomníků a pamětních desek. Vranov – Pantheon je unikátním spojením zřícenin středověkého hradu s duchem evropského romantismu 19. století.

Trosky

Hrad byl vybudován koncem 14. století mezi dvěma čedičovými sopouchy, viditelnými ze širokého okolí, na nichž stojí věže se jmény Baba (47 m) a Panna (57 m). Zřícenina hradu je symbolem Českého ráje.

Rotštejn

Zřícenina hradu, částečně zděná a částečně vtesaná do bloku čtyř pískovcových skal. Hrad byl založen krátce po polovině 13. století šlechtici z rodu Markwarticů.

Frýdštejn

Zřícenina hradu, o němž první zmínka pochází z roku 1385, kdy církevní prameny jmenují Bohuňka, řečeného Puklice z Frýdštejna. Hlavní dominantou hradu je velká hradní věž, postavená na nejvyšším skalisku tak, aby bylo možno obhlídnout široké okolí. Věž je nejlépe zachovalou částí hradu.

Město Jičín

se nachází v podhůří Českého ráje. Je nazýván městem pohádek. Náměstí v centru města lemují domy s podloubím. Na jižní straně náměstí stojí zámek s arkádami, kde dnes sídlí Regionální muzeum a galerie. Symbolem města je Valdická brána (gotická věž), dříve součást obranných hradeb města. Z jeho ochozu je překrásný výhled na město a jeho okolí.

Jičín

Jizerské hory

Pohoří na hranici s Polskem je od roku 1968 vyhlášené chráněnou krajinnou oblastí. V jehо jižní části (cca 20 km od jeskyní) můžete navštívit např. rozhledny: Černá studnice, Tanvaldský Špičák, Štěpánka (viz foto)...

Správa CHKO Jizerské hory

Rozhledny:

Černá studnice – 26 m vysoká kamenná rozhledna z roku 1905 na nejvyšším vrcholu (869 metrů) Černostudničního hřebene. Rozhlednu nechal postavit Horský spolek Jablonce a okolí. Její zdi jsou u paty 160 cm široké a tvoří ji žulové kvádry až 3 tuny těžké. Vyhlídková plošina s balkonky a prosklenými okny se nachází ve výšce 26 metrů. Rozhledna s možným přístupem a úplným výhledem. Vedle rozhledny je turistická chata.

Tanvaldský Špičák – je výrazný vrch nad tanvaldskou kotlinou. Na jeho vrcholu se nachází 18 m vysoká kamenná rozhledna z roku 1909 a vedle ní turistická chata z roku 1910. Rozhledna s možným přístupem a úplným výhledem.

Štěpánka – nejstarší rozhledna v Jizerských horách vybudovaná v letech 1847 – 1892 na vrchu Hvězda (959 m n. m.) v novogotickém stylu. Byla pojmenována podle arcivévody Štěpána, protektora stavby císařské silnice z Liberce do Trutnova, budované kolem roku 1847. Rozhledna s možným přístupem a úplným výhledem.

Krkonoše

Nejvyšší pohoří České republiky (1603 m n. m.) a současně nejstarší národní park České republiky (vyhlášen roku 1963). Krkonošské muzeum bylo založeno v roce 1891 a od roku 1953 jsou jeho expozice (historicko-etnografická, vývoj lyžování v Čechách do roku 1938) přemístěny na zámek v Jilemnici.

Krkonošský národní park

Krkonošská muzea

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Lukáš Kozmer

27.01.23

Dobrý den, byl jsem v Javoříčku v rámci sčítání netopýrů a musím říct, jeskyně je velmi pěkná. Doporučím každému. Větším lidem doporučím i helmu byť…

Jana

04.09.22

30.8.2022 sme navštívili už šiestu sprístupnenú jaskyňu v ČR. Javoříčské jaskyně je nádherná, je v nej čo obdivovať. Zážitok nám pokazil veľmi slabý…