Vítejte ve zpřístupněných jeskyních! eVstupenky na vybrané prohlídky z pohodlí domova, nebo pak rovnou u pokladen jeskyní více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Bozkovské dolomitové jeskyně

Okolí

INFORMACE O OKOLÍ

Dům přírody Českého ráje

se nachází v objektu bývalé školy v Dolánkách u Turnova č.p. 9. Pro návštěvníky je připravena jedinečná expozice, kde chceme, prostřednictvím smyslového vnímaní, představit fenomény nejstarší chráněné krajinné oblasti České republiky a zároveň probudit úctu k přírodě tohoto jedinečného území.

Černá studnice
Nejvyšší vrchol (869 metrů) Černostudničního hřebene s rozhlednou z roku 1905 a turistickou chatou. Rozhlednu nechal postavit Horský spolek Jablonce a okolí. Její zdi jsou u paty 160 cm široké a tvoří ji žulové kvádry až 3 tuny těžké. Vyhlídková plošina s balkonky a prosklenými okny je ve výšce 26 metrů. Rozhledna s možným přístupem a úplným výhledem.

Kopanina
Kopanina, vrchol 657 metrů s kamennou rozhlednou z roku 1894, postavenou KČT. Rozhledna s možným přístupem a úplným výhledem.

Kozákov
Železná rozhledna z roku 1995. Turisticky přístupná vyhlídková plošina je součástí 48 metrů vysoké telekomunikační věže. Již ze začátku 20. století (památka na Františka Ladislava Riegra) se chtěla postavit rozhledna, postavila se v roce 1928 pouze chata. Rozhledna na Kozákově (744 metrů) je možno navštívit v dubnu - říjnu od 10.00 - 17.00 hodin. Úplné výhledy

Špičák
Špičák Tanvaldský (831 metrů), výrazný vrch nad tanvaldskou kotlinou. Na vrcholu kamenná rozhledna z roku 1909, vedle turistická chata z roku 1910. Rozhledna s možným přístupem a úplným výhledem.

Štěpánka
Vrch Hvězda (959 metrů) a chata s kamennou novogotickou rozhlednou z roku 1847, dokončenou až v roce 1892 a nazvanou Štěpánka podle arcivévody Štěpána, protektora stavby císařské silnice z Liberce do Trutnova, budované kolem roku 1847. Rozhledna s možným přístupem a úplným výhledem.

Tábor
Zalesněný melafyrový vrch (678 metrů) na Kozákovském hřbetu cihlová rozhledna s ochozem z roku 1911, vysokou 26 metrů. Rozhledna s možným přístupem a úplným výhledem.

Frýdštejn
Připomínán roku 1385 za Bohuňka Puklice; v roce 1432 zde obležen husity Bohuš z Kováně. Majitelé se často střídali, až roku 1540 připojen k Českému Dubu. Roku 1565 uváděn jako pustý. Dominantou hradu válcová věž. Do skalisek pod ní vytesáno několik místností, z nichž jedna podle tradice bývala kaplí. Zbytky dalšího opevnění a 2. válcové věže, v níž bývala studna. Zbytky padacího mostu a čelní ohradní zdi.

Hrubý Rohozec
h.rohozec@iol.cz
Dnešnímu zámku předcházel gotický hrad z doby kolem roku 1280. Založili jej příslušníci rodu Markvarticů Jaroslav z Ralska a jeho syn Havel Ryba. Na nepravidelném lichoběžníkovém půdorysu stálo úzké obytné hradní křídlo a věžovitý palác, v čele hradu vstupní hranolová věž. Přirozenou ochranu mu poskytovala strmá skalnatá stráň a rokle na jihu, strany severní a západní chránily příkopy a valy. V době husitských válek stranili Michalovicové, jeho katoličtí majitelé, králi Zikmundovi. V letech 1509-1516 Johanka z Krajku a její bratr Kunrát provedli přestavbu Hrubého Rohozce ve formách pozdní gotiky, Vartemberkové (1534-1621) pak na renesanční zámek. Pobělohorskou konfiskací se stal majetkem Albrechta z Valdštejna a v roce 1628 francouzských Desfoursů. Zámek byl upravován raně barokně (1675), v roce 1822 dostal dnešní empírovou podobu. Romantismus 19. století se uplatnil hlavně v úpravě interiérů.

Čtyřkřídlá a dvoupatrová zámecká stavba s obdélným nádvořím má v jižním průčelí průchodní hranolovou věž ze 16. století a nad kaplí nárožní arkýřovou vížku. Nad vstupním portálem věže jsou zazděny tři tesané kamenné erby - dva krajířovské a jeden šelmberský (sviní hlava). Na nádvorní straně vstupní věže v prvním patře je pozdně gotický pavlač na 8 konzolách a gotickorenesanční portál z roku 1516. Na protější severní straně nádvoří arkáda zakryla jižní průčelí staré velké věže, v 19. století snížené do úrovně okolních staveb. Tudy se kdysi vjíždělo do hradu po padacím mostě přes příkop. Zdivo původního věžovitého paláce je skryto empírovou omítkou v jv. části zámku. Stavbu pokrývá klasicistní rýsování. Expozice v 1. a 2. patře má dvě části. V 1. je původní zařízení z poloviny 19. století a ukazuje život chudší šlechty, ve 2. části výstava zachycuje vývoj kultury bydlení a odívání. V 1. části za sebou následují malá knihovna, velká knihovna, pseudogotická jídelna a zelený salón, vybavené knihami, porcelánem, sklem, cínovým nádobím, delftskou fajánsí, zbraněmi, obrazy s portréty, krajinomalbami, květinovými a loveckými zátišími, nábytkem. Hodnotný mobiliář je rovněž v 2. části expozice, kde zařízení místností odpovídá jednotlivým slohovým obdobím - renesanci, ranému a vrcholnému baroku, rokoku, klasicismu, druhému rokoku, empíru, romantismu a secesi. Doplňují je ukázky dámského odívání.

Malá Skála
Založen na obranu proti husitům po roce 1414 Heníkem z Valdštejna. Opuštěn kolem roku 1500, nad vsí vystavěna nová tvrz. Stojí na mohutném skalním bloku, pod skalou u přístupové cesty studna se sklípkem. Vchod úzkou brankou na předhradí s kaplí z roku 1826. Vpravo na skalách zbytky hradu (záseky, místnosti, zdivo).

Dům přírody Českého ráje

se nachází v objektu bývalé školy v Dolánkách u Turnova č.p. 9. Pro návštěvníky je připravena jedinečná expozice, kde chceme, prostřednictvím smyslového vnímaní, představit fenomény nejstarší chráněné krajinné oblasti České republiky a zároveň probudit úctu k přírodě tohoto jedinečného území.

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Květa Chramostová

21.06.20

Dobrý den. V létě 2019 jsme vyrazili s přítelem na Tour de Morava a samozřejmostí byla návštěva Macochy. Průvodkyní nám byla mladá slečna, jejíž…

A. Fantová

20.06.20

Dobrý den, dne 16. června 2020 (prohlídka ve 13:00) jsme navštívili vaši jeskyni. Chtěla bych alespoň touto cestou moc poděkovat příjemné paní…