Pravidla pro návštěvníky jeskyní platná od 22. 11. 2021 více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Bozkovské dolomitové jeskyně

Charakteristika / Ochrana a výzkum

Bozkovské dolomitové jeskyně byly pro svůj mimořádný přírodovědecký význam navrhovány k ochraně již od roku 1969, ale řádně uzákoněnou národní přírodní památkou se staly až v roce 1999 Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 36/1999 Sb.

Peklo, foto Petr Zajíček

Ochranné podmínky se vztahují na podzemní prostory i celý povrchový areál s nejbližším okolím zkrasovělého dolomitového masivu. Les nad jeskyněmi byl původně jedlovou bučinou, ale poslední jedle v osmdesátých letech minulého století vlivem emisí zcela vymizely. Dnes je původní les v chráněném území dosadbou postupně rekonstruován. Z významných bylin se ve svahu pod jeskyněmi hojně vyskytuje bledule jarní.
Intenzivní turistický provoz by mohl vážně poškodit citlivý jeskynní ekosystém. Proto je k zachování podzemního mikroklima, zejména konstantní teploty, vysoké vlhkosti i složení ovzduší, tolik potřebného k udržení podmínek pro existenci a tvorbu krápníkových útvarů, nezbytná důsledná regulace návštěvnosti, dodržování stanoveného počtu osob v jednotlivých výpravách i četnosti jejich vstupů.

Ochranu jeskyní respektuje i vhodná technologie zpřístupňovacích zásahů, použití materiálů a zařízení, která nezatěžují prostředí jeskyně. Ocelové konstrukce jsou antikorozní, k osvětlení jsou použity reflektory vyzařující jen omezené množství tepla a jejichž doba provozu je omezena. Krápníková a sintrová výzdoba v dosahu z návštěvní trasy, vystavená vysokému riziku přímého poškození, je střežena elektronickým zabezpečovacím systémem, který upozorní průvodce na případné narušení prostoru v blízkosti krápníkové výzdoby.
Také v zájmu ochrany jeskyně se v podzemních prostorách provádějí dlouhodobá měření a výzkumy, především mikroklimatických poměrů, hydrologie a hydrochemie. Tak jsou stále doplňovány poznatky o přírodních procesech ve specifickém jeskynním ekosystému. Ve spolupráci s Českou speleologickou společností pokračuje v nezpřístupněných prostorách speleologický průzkum a dokumentace, přičemž jsou objevovány i další nové prostory.

Podzemím Bozkovských jeskyní projde s vícejazyčným výkladem každoročně okolo 70 tisíc návštěvníků. Jezerní dóm s atraktivním podzemním jezerem se také občas stává překrásnou kulisou filmových a televizních scén či reklamních šotů, a díky své výborné akustice i prostředím pro koncerty a podobné společenské akce. Správcem a provozovatelem Bozkovských dolomitových jeskyní je jedno z pracovišť státní ochrany přírody, Správa jeskyní České republiky, státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem životního prostředí.

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Pepa

09.10.21

Dobrý den, navštívil jsem jeskyni na Turoldu a byl to opravdu krásný zážitek, pěkná hloubka jeskyně, létající i spící netopýři. Úžasná průvodkyně Eva…

Michal, David a Marie

26.09.21

Dne 19.9.2021 jsme navštívili Jeskyni Balcarka se skvělým průvodcem Lukášem Beránkem. I přes to, že prohlídka trvala hodinu, dokázal po celou dobu o…