Pravidla pro návštěvníky jeskyní platná od 25. 10. 2021 více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Bozkovské dolomitové jeskyně

Charakteristika

Voda vytvořila KRAS KRKONOŠ A KRKONOŠSKÉHO PODHŮŘÍ v průběhu milionů let v poměrně malých tělesech krystalických vápenců a dolomitů nacházejících se v mocném souvrství fylitů a dalších přeměněných hornin tzv. krkonošsko-jizerského krystalinika. Série nevelkých krasových těles zde vystupuje na zemský povrch ve dvou nesouvislých pruzích západovýchodního směru.
Jeskyně v nich byly nalezeny zejména v okolí Železného Brodu, Bozkova a Jesenného, Poniklé, Vrchlabí, Svobody nad Úpou a Horních Albeřic, severněji pak ještě v okolí Rokytnice nad Jizerou a Strážného. Největší z nich jsou Bozkovské dolomitové jeskyně.

BOZKOVSKÉ DOLOMITOVÉ JESKYNĚ

 • se nacházejí na severním okraji obce Bozkov ve svahu plošiny Na Vápenci (485 m n. m.)
 • vznikly silnou korozivní činností podzemní vody v čočkovitém tělese vápnitých dolomitů, metamorfovaných a místy
  silně prokřemenělých
 • tvoří dva poměrně samostatné systémy jeskynních chodeb a síní, které byly při zpřístupňování propojeny průkopy
  a dlouhou štolou
 • jsou v nejnižších částech trvale zaplaveny vodou vytvářející podzemní jezera, největší v Čechách
 • jsou unikátní také neobvyklým rozsahem selektivní koroze stěn a stropů a ojedinělými formami těchto útvarů
 • jsou celkovou délkou dosud objevených prostor - 1060 m, s výškovým rozpětím (denivelací) 43 m - nejdelšími dolomitovými jeskyněmi v České republice
 • mají 350 m dlouhý veřejnosti zpřístupněný okruh s dobou prohlídky 45 minut
 • mají teplotu vzduchu 7,5-9 °C, vlhkost 96-100 % a teplotu vody v jezerech 8 °C
 • byly v roce 1999 prohlášeny národní přírodní památkou.

DOLOMIT (vápnitý dolomit)
je karbonátová (uhličitanová) hornina tvořená směsí minerálů kalcitu (CaCO3) a dolomitu (CaMg(CO3)2 ). Vznikla přeměnou usazených vápencových hornin dávných moří za přínosu hořčíku (Mg). Dolomitové těleso v Bozkově bylo v průběhu opakovaných horotvorných procesů navíc postiženo silným prokřemeněním.

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Hana s dcerami

12.09.21

Včera jsme navštívili vaše jeskyně a pětiletá dcera mi už na začátku říkala, že je šťastná, že jsme sem šly:-). Opravdu krásný zážitek umocňovala…

Ota

28.08.21

Dne 28.8.2021 jsme jeli s rodinou na výlet do jeskyně Balcarka. Byla to příjemně strávená hodinka v neuvěřitelně krásné jeskyni. Hezký výklad od…