Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Bozkovské dolomitové jeskyně

Navštivte nás

PARKOVÁNI VOZIDEL NÁVŠTEVNÍKŮ JESKYNI JE MOŽNÉ POUZE NA PARKOVIŠTI V OBCI.

Parkoviště je od jeskyní vzdálené cca 15 minut chůze (cca 700 m). GPS  N 50°38.50700', E 15°20.32952'

Na parkovišti jsou poskytovány informační služby, je zde možnost občerstvení i veřejné toalety.

Komunikace od odbočky z hlavní silnice (III/2887) k jeskyním je určena pouze pro pěší a je na ní zakázán vjezd všem vozidlům vyjma dopravní obsluhy.

Pro kola jsou u provozní budovy stojany.
Správa Bozkovských dolomitových jeskyní za odložená kola neručí.

.

PROHLÍDKA S PRŮVODCEM

Prohlídková trasa spojuje nejzajímavější a nejkrásnější části dosud objevených prostor. Po několika metrech za vchodem do podzemí se vstupní chodba poněkud rozšiřuje v prostoru s poměrně vysokým stropem zvanou Kaple. Její stěny jsou pokryty různobarevnou sintrovou výzdobou, která tvoří i útvar zvaný Zkamenělý orel. Jen pár schodů od ní je Půlnoční jeskyně s namodralým osvětlením ultrafialových lamp. Jeskyně Za prahem na Půlnoční jeskyni navazuje. Je nejblíže zemskému povrchu a její výzdoba je patrně pohřbena pod spadanými skalními bloky. Dále vede chodník kolem Mechové zahrádky na Křižovatku. Za ní pokračuje prohlídka systému Nových jeskyní Souběžnou chodbou s pěknou modelací stropů a Pirátskou chodbou s výraznou křemennou římsou, do efektně osvětlené jeskyně Peklo. Hned za ní je po levé straně dvojice malých Labutích jezírek. Za jezírky je třeba projít zajímavě modelovanou chodbou, kolem nepřístupných prostor nazvaných Betlém, do Loupežnické jeskyně. Následuje Blátivá chodba se skalním výklenkem známým jako Chlebová pec a neobvykle zbarveným sintrem na stěně. Zde končí návštěvní okruh Novými jeskyněmi, které jsou charakteristické především výzdobou křemenných lišt a říms.

Přes Křižovatku podzemních chodeb pokračuje prohlídka 50 metrů dlouhým, mírně stoupajícím, uměle proraženým tunelem. Jeden z jeho výklenků po pravé straně vede do veřejnosti nepřístupných prostor Větrné jeskyně a téměř na konci, v okně levé stěny, jsou vidět zbytky původní výdřevy a otvor, kterým poprvé pronikli objevitelé do podzemí.
Svrchní patro tvoří takzvané Staré Bozkovské jeskyně. Hned na počátku tohoto systému upoutá pozornost mohutný sintrový blok s útvarem nazvaným Prušácká přilba. V její spodní části je sintrem zalitá část záclonky, která se kdysi, při horotvorných pohybech, odlomila z výzdoby nad Přilbou. Kolem Bludiště, labyrintu spadaných skalních bloků, skrz které vedla první objevitelská cesta do podzemí, ústí trasa do jeskyně Překvapení. Je plná krápníkové výzdoby. Řada stalaktitů na čelní stěně nese název Bozkovské varhany, v popředí pod nimi jsou stalagmity „Palec a ukazovák". Ve stropě je i několik heliktitů, excentrických krápníků, které rostou bez ohledu na zemskou přitažlivost. Největším z nich je útvar zvaný Bílá myška. V další prostoře, Listopadové jeskyni, vytéká ze stěny sintrový vodopád a nelze přehlédnout velký stalagnát připomínající raketu. Následuje odbočka ke Sloním uším. Nažloutlé světlo, prostupující slabounkou sintrovou záclonu a rozmanitá krápníková výzdoba, dodávají tomuto místu okouzlující atmosféru. Dalším pokračováním prohlídkové trasy, kolem Rokokových panenek a Perníkové chaloupky, se návštěvníci dostávají k výchozímu místu okruhu Starých jeskyní.

Vyvrcholením prohlídky je podzemní jezero - největší v Čechách. Nachází se v nejníže položených místech Bozkovských dolomitových jeskyní několik metrů od Křižovatky. V Jezerním dómu, největší dosud objevené prostoře celých Bozkovských jeskyní, se nachází jezero s průzračně čistou vodou, na jehož hladině se odrážejí nízké stropy Kuklových prostor. Jezero má rozlohu 14 x 24 metrů, průměrnou hloubku 140 centimetrů a jeho teplota se pohybuje okolo 8 °C. Poslední prostorou na prohlídkové trase, navazující na Jezerní dóm, je Mládežnický dóm. Pod ním byly objeveny nejhlubší volné prostory, za normálního vodního stavu zcela zatopené.

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Lukáš Kozmer

27.01.23

Dobrý den, byl jsem v Javoříčku v rámci sčítání netopýrů a musím říct, jeskyně je velmi pěkná. Doporučím každému. Větším lidem doporučím i helmu byť…

Jana

04.09.22

30.8.2022 sme navštívili už šiestu sprístupnenú jaskyňu v ČR. Javoříčské jaskyně je nádherná, je v nej čo obdivovať. Zážitok nám pokazil veľmi slabý…