Pravidla pro návštěvníky jeskyní platná od 22. 11. 2021 více informací
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Bozkovské dolomitové jeskyně

Charakteristika / Historie

Objev Bozkovských jeskyní je svázán s těžbou dolomitu v místním lůmku založeném ve svahu plošiny Na Vápenci. Ústní zmínky o prvních, později zcela odlámaných prostorách se datují do roku 1944, kdy lom provozovala německá firma. Ovšem písemně doložený objev je až z roku 1947. Díky neúnavné a obětavé činnosti místních nadšenců vedených F. Tichánkem, J. Kurfiřtem a J. Dolenským byly tyto prostory uchráněny před odtěžením a postupně dál zkoumány. Po deseti letech, 21. září 1957, se těmto jeskyňářům konečně podařilo proniknout do větších volných prostor Starých jeskyní. Objevná cesta je vedla přes řícené Bludiště do krápníky bohatě zdobené puklinové Jeskyně Překvapení. Následného intenzivního speleologického průzkumu se s nimi ujala Krasová sekce Společnosti Národního muzea v Praze pod vedením Dr. F. Skřivánka. Přitom byla k vyhledávání jeskyní také poprvé úspěšně použita elektroodporová geofyzikální měření. Na jejich základě pak jeskyňáři kopanými sondami postupně pronikli do několika izolovaných prostor Nových jeskyní a objevili i rozsáhlý Jezerní dóm. Následoval odvážný potápěčský průzkum zatopených prostor uskutečněný Dr. J. Kuklou a dlouhodobé čerpací pokusy, které vedly ke snížení vodní hladiny v celém jeskynním systému a objevu dalších neznámých prostor.

Po ukončení objevitelského průzkumu a dokumentace celé jeskyně vypracovala Krasová sekce ve spolupráci s Rudným projektem projekt zpřístupnění, který v letech 1965-1968 realizoval podnik Výstavba kamenouhelných dolů Kladno. V průběhu zpřístupňovacích prací i při pozdějších speleologických průzkumech byly objeveny ještě další části jeskyní, např. Vánoční jeskyně, Větrná, Novoroční a Podvodní prostory.

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Pepa

09.10.21

Dobrý den, navštívil jsem jeskyni na Turoldu a byl to opravdu krásný zážitek, pěkná hloubka jeskyně, létající i spící netopýři. Úžasná průvodkyně Eva…

Michal, David a Marie

26.09.21

Dne 19.9.2021 jsme navštívili Jeskyni Balcarka se skvělým průvodcem Lukášem Beránkem. I přes to, že prohlídka trvala hodinu, dokázal po celou dobu o…