Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.nature.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz

Bozkovské dolomitové jeskyně

Informace

Jeskyně plné křemene a vody... Bozkovské dolomitové jeskyně leží na severním okraji obce Bozkov ve svahu plošiny Na Vápenci (485 m n. m.).…

Více

Stáhnout otevírací doby a ceník v PDF

Otevírací doba

04.12.2022

9:00 - 15:00

Kompletní přehled

On-line vstupenky

Dárkový poukaz

Kontakt

Vedoucí: Mgr. Dušan Milka
512 13 Bozkov 263
+420 481 682 167, bozkov@caves.cz
facebook.com/bozkovskejeskyne
50°38′51.300″N; 15°20′18.800″E

Zobrazit mapu

Trasy a ceny

cca 45 min
7,5-9 °C
99 %
400 m
245
 
On-line vstupenky  
Zobrazit vstupné a slevy

Vstupné

  • Plné

    170,- Kč

  • Snížené

    140,- Kč

  • Dětské

    90,- Kč

Popis

Prohlídková trasa s průvodcem spojuje nejzajímavější a nejkrásnější části dosud objevených prostor. Po několika metrech za vchodem do podzemí se vstupní chodba poněkud rozšiřuje v prostoru s poměrně vysokým stropem zvanou Kaple. Její stěny jsou pokryty různobarevnou sintrovou výzdobou, která tvoří i útvar zvaný Zkamenělý orel. Jen pár schodů od ní je Půlnoční jeskyně s namodralým osvětlením ultrafialových lamp. Jeskyně Za prahem na Půlnoční jeskyni navazuje. Je nejblíže zemskému povrchu a její výzdoba je patrně pohřbena pod spadanými skalními bloky. Dále vede chodník kolem Mechové zahrádky na Křižovatku. Za ní pokračuje prohlídka systému Nových jeskyní Souběžnou chodbou s pěknou modelací stropů a Pirátskou chodbou s výraznou křemennou římsou, do efektně osvětlené jeskyně Peklo. Hned za ní je po levé straně dvojice malých Labutích jezírek. Za jezírky je třeba projít zajímavě modelovanou chodbou, kolem nepřístupných prostor nazvaných Betlém, do Loupežnické jeskyně. Následuje Blátivá chodba se skalním výklenkem známým jako Chlebová pec a neobvykle zbarveným sintrem na stěně. Zde končí návštěvní okruh Novými jeskyněmi, které jsou charakteristické především výzdobou křemenných lišt a říms.

Přes Křižovatku podzemních chodeb pokračuje prohlídka 50 metrů dlouhým, mírně stoupajícím, uměle proraženým tunelem. Jeden z jeho výklenků po pravé straně vede do veřejnosti nepřístupných prostor Větrné jeskyně a téměř na konci, v okně levé stěny, jsou vidět zbytky původní výdřevy a otvor, kterým poprvé pronikli objevitelé do podzemí.

Svrchní patro tvoří takzvané Staré Bozkovské jeskyně. Hned na počátku tohoto systému upoutá pozornost mohutný sintrový blok s útvarem nazvaným Prušácká přilba. V její spodní části je sintrem zalitá část záclonky, která se kdysi, při horotvorných pohybech, odlomila z výzdoby nad Přilbou. Kolem Bludiště, labyrintu spadaných skalních bloků, skrz které vedla první objevitelská cesta do podzemí, ústí trasa do jeskyně Překvapení. Je plná krápníkové výzdoby. Řada stalaktitů na čelní stěně nese název Bozkovské varhany, v popředí pod nimi jsou stalagmity „Palec a ukazovák". Ve stropě je i několik heliktitů, excentrických krápníků, které rostou bez ohledu na zemskou přitažlivost. Největším z nich je útvar zvaný Bílá myška. V další prostoře, Listopadové jeskyni, vytéká ze stěny sintrový vodopád a nelze přehlédnout velký stalagnát připomínající raketu. Následuje odbočka ke Sloním uším. Nažloutlé světlo, prostupující slabounkou sintrovou záclonu a rozmanitá krápníková výzdoba, dodávají tomuto místu okouzlující atmosféru. Dalším pokračováním prohlídkové trasy, kolem Rokokových panenek a Perníkové chaloupky, se návštěvníci dostávají k výchozímu místu okruhu Starých jeskyní.

Vyvrcholením prohlídky je podzemní jezero - největší v Čechách. Nachází se v nejníže položených místech Bozkovských dolomitových jeskyní několik metrů od Křižovatky. V Jezerním dómu, největší dosud objevené prostoře celých Bozkovských jeskyní, se nachází jezero s průzračně čistou vodou, na jehož hladině se odrážejí nízké stropy Kuklových prostor. Jezero má rozlohu 14 x 24 metrů, průměrnou hloubku 140 centimetrů a jeho teplota se pohybuje okolo 8 °C. Poslední prostorou na prohlídkové trase, navazující na Jezerní dóm, je Mládežnický dóm. Pod ním byly objeveny nejhlubší volné prostory, za normálního vodního stavu zcela zatopené.

  • RODIČE ZVAŽTE, JESTLI VAŠE DÍTĚ PROHLÍDKA JESKYNĚ ZAJÍMÁ A ZDA JI VYDRŽÍ BEZ TOHO, ŽE BY RUŠILO OSTATNÍ NÁVŠTĚVNÍKY.

Názory návštěvníků zpřístupněných jeskyní

Jana

04.09.22

30.8.2022 sme navštívili už šiestu sprístupnenú jaskyňu v ČR. Javoříčské jaskyně je nádherná, je v nej čo obdivovať. Zážitok nám pokazil veľmi slabý…

Andrea

24.08.22

O víkendu jsme zavítali s přítelem :-) Slečna průvodkyně milá i její kolega, který nám zodpověděl všechny zvědavé dotazy. Celkově ochotní zaměstnanci…