další instituce resortu ŽP  
Správa jeskyní ČR CZ PL EN RU DE
Jeskyně Na Špičáku
Spustit virtuln prohldku
AKTUALITY


01.04.2009 NÁPISY NA STĚNÁCH V JESKYNI NA ŠPIČÁKU


barevné symboly v jeskyni Na Špičáku, foto P. ZajíčekJeskyně Na Špičáku je známá starobylými nápisy. A právě na tyto starobylé nápisy je zaměřen vědecko-výzkumný úkol "Záchranná dokumentace, studie obnovy a rekonstrukce historických nápisů a maleb v Národní přírodní památce Jeskyně Na Špičáku“. Další podrobnosti o výzkumu na stránkách  Vlastivědného muzea v České Lípě, Antropologie, sedmá kapitola.

 

  Nejstarší nápis v jeskyni Na Špičáku, foto P. Zajíček

NOVÉ OBJEVY V JESKYNI NA ŠPIČÁKU

 

      V jeskyni probíhá již V. etapa dlouhodobého vědecko-výzkumného úkolu „Záchranná dokumentace, studie obnovy a rekonstrukce historických nápisů a maleb v Národní přírodní památce Jeskyně Na Špičáku“. Právě Supíkovická jeskyně je známa, nejen mezi odbornou veřejností, největším souborem historických nápisů, které mohou návštěvníci v zpřístupněném podzemí obdivovat. Tisíce těchto epigrafických památek podrobně dokumentují pracovníci  Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě pod vedením specialistů z oboru speleoarcheologie Petra Jenče a Vladimíra Peši ve spolupráci s doc. Hanou Pátkovou z Katedry pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Jeskyně objevená středověkými prospektory je v písemných pramenech zmiňována nejpozději ve druhé třetině 15. století.
      Nejstarší letopočtem datovanou památkou je do mramorové stěny Srdcové chodby vyťukávaný turnajový štít, uvnitř se stylizovaným výjevem snad Adama a Evy pod stromem poznání, nad nímž se nacházejí iniciály(?) „HB“ a rok 1519 uvedený latinskou zkratkou slova „léta“. Dalším mimořádně významným poznatkem je posunutí stáří unikátní malby Ukřižování před r. 1583. Právě tzv. Kalvárie byla dřívějšími badateli kladena do pobělohorské doby a dávána do souvislosti s možnými úkryty pronásledovaných nekatolíků. Zajímavé je též rozmístění nápisů „HSZ 1615“ v celém prostoru jeskyně, ve starší literatuře neopodstatněně spojovaných s  průzkumem a mapováním jeskyně v 80. letech 19. století topografem Johannem Ripperem. Též výraznější odstraňování krápníkové výzdoby a rozšiřování chodeb má své počátky s návštěvami prospektorů v raném novověku, eventuelně též na sklonku středověku. Zcela náhodně bylo učiněno několik povrchových nálezů fragmentů nádob a železných hřebů. Jsou datovány do širšího rozpětí 14. – 15. století, dále do pozdního středověku a staršího novověku, a představují první známé archeologické nálezy z této jeskyně. Tyto by měly po zpracování obohatit sbírky nejbližšího územně příslušného krajského muzea.
 
 


 
Copyright © Správa jeskyní ČR | napište nám | mapa stránek | design by virushka | created by ONESOFT s.r.o.